اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دموکرات ایران :یاد و خاطره چهار ستارهء آسمان تورکمن صحرا گرامی باد!

 هجده بهمن 1358 چهار تن از رهبران جنبش ملی و عدالتخواهانهء تورکمن صحرا :توماج ،مختوم، واحدی و جرجانی توسط پاسداران در گنبد ربوده میشوند.
خلخالی جنایت پیشه ، قاضی شرع منصوب خمینی، بنا به اقرار خود ، با شتاب وبدون محاکمه ، آنها را به جوخه اعدام میسپارد. و اجساد آنها را در بیابان های نزدیک بجنورد رها می کنند. در روز 29 بهمن ، تن های بی جان و تکه پاره شدهءانها توسط چوپانی پیدا میشود.
تا مدت ها ج. اسلامی ،منکر ربودن و به قتل رساندن آنها میشد.
حکومت اسلامی ایران از اولین روز استقرارش،کشتار مخالفین خود را از پشت بام مدرسه رفاه با فرمان مستقیم خمینی آغاز نمود.و تا به امروز ماشین کشتار آن بدون توقف ادامه داشته است.
قتل های حکومتی با نام اعدام،کشتار جوانان معترض در خیابانها را در این حکومت پایانی نخواهد بود.تنها راه توقف کشتار ،زندان و شکنجه و .. در گذار از این حکومت جنایتکار امکان پذیر خواهد بود.
ما یاد و خاطره تمامی قربانیان این نظام جنایتکار ،بخصوص رهبران راستین خلق تورکمن توماج و یارانش را گرامی میداریم.
ما هرگز این جنایات را نه فراموش خواهیم کرد و نه خواهیم بخشید.
تورکمن های دموکرات ایران