اخبارحقوق بشر

اعتصاب غذای نرگس محمدی در روز جهانی حقوق بشر

نرگس محمدی در یادداشتی از زندان اوین که در اینستاگرام او منتشر شده نوشته است:

روز جهانی حقوق بشر در اعتراض به نقض فاحش و گسترده حقوق بشر در ایران و در همراهی با اعتصاب زنان زندانی بهایی در اوین و اعتراضشان به نقض حقوق شهروندی بهائیان در اعتصاب غذا خواهم بود.

کمتر روزی‌است که خبر اعدام هموطنان‌مان را در شهرهای مختلف نشنویم. کمتر روزی‌است که صدای فریاد مادران و پدران دادخواه، زندانیان، بازداشت‌شدگان، شکنجه شدگان، محبوسان در سلول‌های انفرادی بندهای امنیت، مورد تعرض قرار گرفتگان و زنان تحت سرکوب را نشنویم. صد البته که کمتر روزی است که فریاد آزادی‌خواهی و عدالت‌طلبی، مقاومت و مبارزات جانانه مدنی مردم در پهنای سرزمین‌مان به گوش نرسد.

جدل سختی است بین حکومت استبداد دینی و مردمِ خواهانِ آزادی، برابری و دموکراسی.

در چنین شرایطی سرکوب و اعمال شیوه‌های قهر‌آمیز حکومت علیه جامعه بهائی شدت گرفته‌است.

ناگزیر دو تن از زنان مظلوم بهائی با پشت‌سر گذاشتن ۱۰ سال حبس و پیش رو داشتن ۱۰ سال حبس دیگر، در اعتراض به تضییع حقوق شهروندی بهائیان ایران دست به اعتصاب غذای ۳ روزه زده‌اند.

در بهمن ماه سال ۱۳۸۷، دادستان کل کشور طی نامه‌ای اعلان می‌ کند که گروه‌های کوچک اداره کننده جامعه بهائی تعطیل گردد و متقابلا حقوق شهروندی بهائیان توسط حکومت رعایت شود.

این نامه در سلول‌های انفرادی بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات به مدیران جامعه بهائی ابلاغ می‌شود و آنها تصمیم به تعطیلی گروه های اداره کننده جامعه بهائی در ایران می‌گیرند. اما نه فقط حقوق شهروندی این جامعه در اقلیت، توسط حکومت رعایت نمی‌شود، بلکه ظلم و جفای بیشتری با شدت و بی رحمی وصف ناپذیری اعمال می گردد. این عمل مصداق دروغ ، نیرنگ و حیله و همچنین سرکوب اقلیت ها و نهادهایشان در جامعه ایران است.

اعلان می‌کنم که برای اعتراض به نقض فاحش حقوق بشر در ایران و نقض حقوق شهروندی بهائیان و همراهی با اعتصاب غذای ۳ روزه هم بندی‌های تحت ظلم بهائی‌ام، منهم اعتصاب غذا می‌کنم تا با اعتصاب غذا در روز دریافت جایزه نوبل صلح و هفتادو‌پنجمین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر، صدای اعتراض مردم تحت ظلم و سرکوب ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی باشم.

نرگس محمدی
اذر ۱۴۰۲
اوین