اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تورکمنهای دمکرات ایران : خلاصه گزارش از کنفرانس  پلتفرم  دموکراتیک ایران

روزهای شنبه ۳۰ سپتامبر و یکشنبه ۱ اکتبر کنفرانسی به مناسبت اولین سالگرد قتل ژینا امینی و آغاز انقلاب زن، زندگی، آزادی بدعوت پلتفرم دموکراتیک ایران در شهر کلن آلمان برگزار شد.

عنوان کنفرانس “بربنیاد فلسفه ی ژن، ژیان، آزادی متحد شویم، تشکل یابیم و به مبارزه گسترش دهیم و انقلاب را به سرانجام برسانیم” بود.روز شنبه دو پنل با عناوین “معضلاتی که جنبش با آنها روبروست” و دستاوردها و مسائل پیش روی جنبش” و روز یکشنبه با پنل “راه کارها و آلترناتیوی جنبش” برگزار شد. آخرین قسمت کنفرانس تریبون آزاد برای احزاب، سازمانها، گروه ها و افراد بود.

از “تورکمن های دمکرات ایران” نیز رسما برای شرکت در این کنفرانس دعوت بعمل آمد.

سخنرانان عمدتا افراد آکادمیک و صاحب نظر در حیطه مسائل مورد بحث بودند. در طی دو روز ستم ملی، مسائل جنبش کارگری، محیط زیستی و اکولوژیک، زنان، آل جی بی تی ها و دیگر مسائل متفاوت جامعه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند.

روز دوم نماینده “تورکمن های دمکرات ایران” همراه با دیگر نمایندگان احزاب، سازمانها و گروه ها به تریبون دعوت شدند. او سخنان خود را با یاد از توماج، مختوم، واحدی و جرجانی و با تشکر از دعوت پلتفرم دموکراتیک ایران آغاز کرد. بعد از ارائه نظراتی در مورد جنبش به اهمیت نقش نیروهای مناطق ملی تاکید شد. گفته شد در عین حال که مدافع حفظ یکپارچگی ایران هستیم، به تکثرگرایی، عدم تمرکز و فدرالیسم اعتقاد داریم. تاکید شد که یکپارچگی اساسی و پایدار زمانی تضمین خواهد شد که ملت های ایران از حقوق برابر برخوردار باشند و ستم ملی از میان برود و اینکه خواستها و اهداف مبارزاتی ما بخشی جدایی ناپذیر از مبارزات مردم ایران برای آزادی، دمکراسی و عدالت اجتماعی است. بر روی مسائل و مشکلات جامعه تورکمن صحرا، همانند عدم نقش تورکمن ها در مدیریت جامعه، نقش سیستانیها، تلاش برای شیعه سازی و مسائل محیط زیستی تاکید شد.

به دستگیریها در تورکمن صحرا در جریان جنبش زن، زندگی، آزادی و جان باختن نوید نوپا در زیر شکنجه اشاره شد. از پیش نویس پلاتفرم تورکمن های دمکرات ایران بند مربوط به اهمیت زبان مادری خوانده شد.

در پایان ضمن اعلام همدردی با آسیب دیدگان جنبش، انعکاس مطالبات و صدای مظلومیت آنان را وظیفه اخلاقی خود دانستیم.

تورکمنهای دمکرات ایران

۱۰ مهر ۱۴۰۲