اخبارمصاحبە

حملات شیمیایی به دانش آموزان دختر اقدامی تروریستی و جنایت کارانه!

تورکمن های دمکرات ایران.؛
همدردی خود را با دانش آموزان آسیب دیده و خانواده های ایشان اعلام می کنیم و پیشنهاد می کنیم والدین به مدت چند روز از فرستادن عزیزان شان به مدرسه خودداری کنند. ما به عنوان تورکمن های دمکرات ایران این اقدام تروریستی را شدیدا محکوم کرده و خواهان متوقف شدن و شناسایی آمرین و عاملین آن هستیم.؛

مسمویت دانش‌آموزان در ایرانقریب سه ماه است که مدارس دخترانه در تهران، قم، کرج، بروجرد و برخی شهرها ی دیگر کشور آماج حملات سریالی و سازمان یافته شیمیایی قرار گرفته اند. دولت که وظیفه اش حفظ امنیت شهروندانش میباشد هیچگونه اقدامی در شناسایی علل و دستگیری عاملین آن به عمل نیاورده است. لاپوشانی دولت در سریالی بودن این اقدام تروریستی، و سابقه اقدامات تروریستی جمهوری اسلامی نشان دهنده آن است که این اقدام جنایت کارانه با رضایت و هماهنگی با بخش بزرگی از حاکمیت انجام میگیرد. و هدف از آن ایجاد وحشت و هراس در جامعه است.

در ۴۴ ساله گذشته نظام ولایی، تمامی تلاش های خود را به کار بست تا زنان را به پستو ی خانه ها بکشاند و آنها را خانه نشین نماید. نقش آفرینی دانش آموزان و دانشجویان دختر در انقلاب “زن، زندگی، آزادی” اکنون حکومت را به انتقام گیری از آنان وا داشته است.
به باور ما حملات شیمیایی به دختران دانش آموز همانند قتل های زنجیره ای نویسندگان، اسید پاشی به روی زنان، جنایتی کاملا برنامه ریزی شده از طرف ارگان های امنیتی جمهوری اسلامی میباشد.
ما همدردی خود را با دانش آموزان آسیب دیده و خانواده های ایشان اعلام می کنیم و پیشنهاد می کنیم والدین به مدت چند روز از فرستادن عزیزان شان به مدرسه خودداری کنند.
ما به عنوان تورکمن های دمکرات ایران این اقدام تروریستی را شدیدا محکوم کرده و خواهان متوقف شدن و شناسایی آمرین و عاملین آن هستیم.

تورکمن های دمکرات ایران.
جمعه ۱۲ اسفند ۱۴۰