ژوئن 2024

اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دمکرات ایران:انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری را تحریم می کنیم!

admin
بعد از مرگ ابراهیم رئیسی، قبل از پایان دوره ریاست جمهوری اش، حکومت اسلامی در تدارک برگزاری چهارده مین دوره ریاست جمهوری می باشد. جمهوری...