فوریه 8, 2024

اخباررویدادهای ترکمن صحرامساله ملی

ع. گنبدلی:صدای تحریم انتخابات فرمایشی را هر چه رساتر کنیم.

admin
در ترکمنصحرا فعالیت های  انتخاباتی کاندیداهائی که از صافی شورای نگهبان گذشته  اند اغاز شده   است.در ایندوره رد صلاحیت ها بسیار گسترده تر از دوره...