آگوست 2023

اخباررویدادهای ترکمن صحرا

ریزگردهای صحرای قره‌قوم ترکمنستان آسمان مناطق شمالی ایران را پوشاند.

admin
پدیده ریزگردهایی که از ترکمنستان، در شمال شرق ایران، برخاسته است، استان گلستان را در برگرفته است.در همین حال دانشگاه علوم پزشکی گرگان در اطلاعیه‌ای،...