اسناد

اسناد

اختراع آینده

admin
برگردان: محمود شوشتری : در چرخه مبارزات سال‌های اخیر علیرغم بسیج‌های میلیونی، ما تنها شاهد موفقیت‌های کوچک بوده‌ایم. در این مورد چپ باید به این...
اسناد

آخــریـن روشـــنائــی

admin
“آخرين ‌روشنائی” تئُودور کاليفيدوس‌، ‌‌رمُانی‌ عميق‌، ‌گرم ‌و بسيار قوی ‌در
 باره ستيز بين ‌رنج ‌و عشق‌ به‌زندگی ‌و تاثیر عشق در هستی انسان‌ها است.‌...
اسناد

ایدئولوژی هندی

admin
پری اندرسون:برگردان: رضا جاسکی:  روایت‌های  رسمی از عقاید و اعمال گاندی، تفاوت زیادی با واقعیت‌ها دارد. صنعت بزرگی در طی دهه‌ها  این وظیفه را بعهده گرفته است...