تاریخ

اخبارتاریخرویدادهای ترکمن صحرا

زندگی یک زن ترکمن، ورای سوزن‌دوزی و سوارکاری و رقص خنجر

admin
سلماز شایلان در گفت‌وگو با مریم فومنی:  در دومین گفتگو از مجموعه‌گفتگوها با گروه‌های اتنیکی، جنسیتی و اجتماعی-سیاسیِ گوناگون، به سراغ سلماز شایلان، کنشگر و...