admin

اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دمکرات ایران:انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری را تحریم می کنیم!

admin
بعد از مرگ ابراهیم رئیسی، قبل از پایان دوره ریاست جمهوری اش، حکومت اسلامی در تدارک برگزاری چهارده مین دوره ریاست جمهوری می باشد. جمهوری...
اخبارادبیات تورکمنرویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دمکرات ایران:ما ضایعه از دست دادن این شاعر بزرگ را به عموم مردم تورکمن صحرا و بخصوص خانواده وی تسلیت میگوییم.

admin
نهایت تاسف و تاثر شاعر بزرگ تورکمن صحرا ستار سوقی بعد از مدت ها بستری در بیمارستان به دیار ابدی شتافت. شنیدن خبر مرگ عزیزان...
اخباررویدادهای ایران و جهان

نسيم خاكسار:نگذاریم صدای توماج، صدای گلوهای خفه شده، تنها بماند.

admin
حکم اعدام برای توماج صالحی، ِاعلام رسمی و آشکار همان احکامِ پنهانِ قتل‌های حکومتی توسط حکومت جمهوری اسلامی است. قتل‌هایی که تا کنون و به...