اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دمکرات ایران:انتخابات فرمایشی ریاست جمهوری را تحریم می کنیم!

بعد از مرگ ابراهیم رئیسی، قبل از پایان دوره ریاست جمهوری اش، حکومت اسلامی در تدارک برگزاری چهارده مین دوره ریاست جمهوری می باشد.
جمهوری اسلامی در شرایطی به استقبال مضحکه ای بنام “انتخابات” می‌رود که در ابربحران های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و… غرق شده و دست و پا می‌زند. حل این بحران ها تنها با تغییر ساختاری این نظام میسر می باشد.
پروژه انتخابات با ساختار کنونی نظام، کاملا نمایشی و متکی بر اراده مردم نیست. از نظر ما هر رئیس جمهوری که با مهندسی انتخاباتی بیت رهبری و سپاه انتصاب شود، هیچگونه کارایی لازم برای تغییرات مثبت و اساسی در جامعه به نفع مردم را نخواهد داشت، چون سمت و سوی سیاست های کلان کشور توسط “رهبر” و فرماندهان سپاه در راستای تامین منافع این مافیاهای قدرت تعیین می‌شود.
ابراهیم رئیسی یکی از گوش بفرمانهای “رهبر”، نیروهای نظامی و امنیتی بود. جانشین وی هم باید برای پیشبرد سیاست های “رهبر” و سپاه و تحت امرشان قرار بگیرد.
ما مضحکه ای بنام انتخابات برای تعیین “رئیس جمهور” تدارکچی و کارگزار خامنه ای و سپاه را تحریم می کنیم.

تورکمن های دمکرات ایران
شنبه 19 خرداد 1403