اخبارادبیات تورکمنرویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دمکرات ایران:ما ضایعه از دست دادن این شاعر بزرگ را به عموم مردم تورکمن صحرا و بخصوص خانواده وی تسلیت میگوییم.

نهایت تاسف و تاثر شاعر بزرگ تورکمن صحرا ستار سوقی بعد از مدت ها بستری در بیمارستان به دیار ابدی شتافت.
شنیدن خبر مرگ عزیزان بسیار دشوار است ،بخصوص مرگ کسی که چو شمع ، عمر خود را در پی روشنگری بسوزاند.
ستار سوقی از چهره های شناخته شده ء شعر و ادبیات در بین مردم تورکمن صحرا بود او شاعری توانا و مردمی بود ،که در غنی بخشیدن شعر و ادبیات تورکمنی ، سهم قابل توجهی داشت.
ما ضایعه از دست دادن این شاعر بزرگ را به عموم مردم تورکمن صحرا و بخصوص خانواده وی تسلیت میگوییم.

تورکمن های دمکرات ایران

بیست و نه اردیبهشت 1403