اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دمکرات ایران:در گیری و تولید خشونت در جامعه

“انتخابات”فرمایشی دوازدهمین دور مجلس شورای اسلامی که با تحریم سراسری مردم ایران روبرو گردید ،به برکت “طایفه بازی”در ترکمن صحرا ، نسبت به سایر مناطق “پرشور”برگزار گردید.
بهره گیری فرصت طلبانه ء” کاندیدا های ” ترکمن از تعصبات کور قومی و طایفه ای و برجسته کردن “تورکمن چیلیک” در شو های تبلیغاتی شان ، دربالا رفتن میزان مشارکت تورکمن ها در انتخابات مجلس، نقش مهمی را ایفاء نموده است.
با کمال تاسف اخیرا فیلمی از درگیری و زد وخورد طرفداران دو تن از کاندیداهای مجلس دوازدهم که به دور دوم کشیده شده بود ،در فضای مجازی انتشار یافت.
یکی از دستاوردهای بزرگ جمهوری اسلامی برای مردم ایران ، باز تولید خشونت و اشاعه ی آن در جامعه میباشد. ایجاد اختلاف و درگیری بین مردم ،بخصوص در مناطق اتنیکی کشور از حربه های نظام برای تداوم حکومت خود میباشد.
درگیری افرادی که خود قربانی تولید خشونت در جامعه هستند، آنهم برای فرستادن “نماینده ” به مجلسی که تحت امر “رهبر” و نهاد های نظامی/ امنیتی است، مایه تاسف ما میباشد.
از نظر ما ایجاد اختلاف و درگیری بین مردم ، در شرائطی که مردم تورکمن صحرا نیاز به وحدت و یکپارچگی دارند محکوم میباشد.
“تورکمن های دمکرات ایران”

17 اردیبهشت 1403