اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دمکرات ایران:ما خواهان آزادی توماج صالحی هستیم.

خانم صدیقه وسمقی ،توماج صالحی، نرگس محمدی و… برای ما ، نماد پایداری و شجاعت و دفاع از حقوق انسانی در برابر” نظام ولائی” هستند.
خانم وسمقی که بخاطر دفاع از حقوق زنان و دختران مخالف ” حجاب اجباری ” و “تبعیض جنسیتی” ، بعنوان زنی محجبه ،روسری از سر برداشت و عاقبت زندانی شد.حکومت مجبور شد زیر فشار افکار عمومی ، او را موقتا آزاد نمود.
” توماج صالحی ” هنرمندی که درد و رنج مردم ،فساد و جنایت حکومت گران را با زبان موسیقی بیان میکرد، بجرم بیان حقیقت ، به حبس کشیده شد و در مدت کوتاهی در بیدادگاه های تحت امر نهاد های امنیتی به اعدام محکوم گردید.
صدور حکم “اعدام ” برای “توماج “ها در واقع انتقام خامنه ای از جنبش با شکوه “زن،زندگی،آزادی” میباشد .جنبشی که موجودیت نظام ولائی را به مخاطره انداخت.
حکم “اعدام “حربه جمهوری اسلامی از بدو تاسیسش برای مرعوب کردن جامعه بوده است.برای این منظورهمچنان، اعدام های فله ای برای ارعاب مردم، با شدت ادامه دارد. طبق اظهارات “محمود امیری مقدم”مدیر سازمان حقوق بشرایران :”در دو هفته اخیر ماه آوریل، 63 نفر اعدام شدند”.
حکم “اعدام ” از نظر ما قتل حکومتی محسوب میشود و آنرا قویا محکوم میکنیم.امیدواریم زیر فشار جامعه مدنی و سازمان های بین المللی کلیه ءاحکام اعدام زندانیان لغو گردد.
ما خواهان آزادی فوری “توماج صالحی ” هستیم . توماج صدای رسای مردم ایران است.
تورکمن های دمکرات ایران

14 اردیبهشت  1403