اخباررویدادهای ترکمن صحرا

غفور . گ :آتش فروزی در منطقه ، و سرکوب در داخل!

حمله موشکی حکومت اسلامی از خاک ایران به اسرائیل، از قبل به امریکا و کشور های همسایه اطلاع داده شده بود.پر واضح است که اسرائیل هم از زمان حمله، دقیقا آگاه بود. در واقع این حمله، قبل از هر چیز ، الف : برای نشان دادن “اقتدار نظام” برای طرفداران دو آتشه ء خود بود ،و بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت. ب: برای نشان دادن توان بازدارندگی ج. اسلامی در مقابل اسرائیل و همسایگانش.!!
علیرغم صرف هزینه های سنگین میلیار ها دلار برای اجرای این حمله، نه تنها خسارات چندانی به مواضع اسراییل وارد نساخت ، بلکه صدای محکومیت اسرائیل، در اعتراض به کشتار مردم بی گناه غزه و امدادرسانهای بین المللی ، در جوامع بین المللی بلند شده بود را مسکوت گذاشت. و فجایع انسانی بوقوع پیوسته توسط ارتش اسراییل را به حاشیه راند و باعث حمایت جهانی از رژیم دست راستی نتانیا هو در مقابل این حملهء نسنجیده گردید.
این حمله علیرغم صرف هزینه سنگین ، در تامین اهداف رژیم که همان نشان دادن” اقتدار “ش بود موفقیتی بدست آورد. ولی تنها دستاوری که برای نظام داشت ،بوجود آمدن شرائط جنگی در کشور بود.
“وضعیت جنگی” از ابزار های اصلی حکومت اسلامی از بدو تاسیسش ،برای سرکوب جامعه مدنی بوده است.در دهه ء شصت ،ج. اسلامی به بهانه ء جنگ توانست مطالبات زنان ،و تشکل های مدنی را سرکوب نماید.
همزمانی موشک پرانی رژیم با اجرای “طرح نور” برای سرکوب زنان که موتور اصلی انقلاب “مهسا” بودند نمیتواند تصادفی بوده باشد.
در سایهء جنگ ،رژیم توتالیتر اسلامی فرصت بیشتری برای سرکوب مردم معترض خواهد یافت.کماینکه حکومت به برکت ” فضای جنگی” از هم اکنون فشار بر جامعه مدنی را افزایش داده است.برای درهم شکستن مقاومت زنان قهرمان مخالف تبعیض های جنسیتی و “پوشش اجباری”دوباره نیرو های انتظامی را به خیابان ها سرازیر کرده و مشغول ضرب و شتم و باز داشت دختران وزنان هستند. همزمان تهدید ودستگیری فعالین مدنی نیز افزایش یافته است.
در واقع نظام در حال حاضر در دو جبهه می جنگد.در یک جبهه با اسرائیل و در جبهه دیگر با مردم خود ،بخصوص زنان و دختران ایران. خامنه ای نبرد با مردم خود را از جنگ با اسرائیل مهمتر میداند ، چون مردم “اصل نظام ” را هدف قرار داده اند و از خطر اسرائیل برای نظام بمراتب بیشتر است.از انجهت حکومت ، بخش اصلی “قوه قهریه “را برای سرکوب و کشتار مردم در نظر گرفته است.
رژیم های توتالیتر اساسا دشمن جامعه مدنی هستند و مردم مطالبه گر را دشمن خود میداند.
حکومت اسلامی در حالی که از حل مشکلات اساسی جامعه ،گرانی و تورم روز افزون ،عاجز است ،برای انحراف اذهان جامعه از مشکلات جامعه ، با لشکر کشی به جنگ “زنان بی حجاب” و تشکل های مدنی پرداخته است.
نباید از افشای اقدامات سرکوبگرانهء رژیم ولائی به بهانه “وضعیت جنگی” غافل ماند.
وظیفه هر نیروی صلح طلب ،محکوم کردن اقدامات نظامی ازدو طرف مخاصمه میباشد. بخصوص اقدام نظامی از خاک ایران در شرائط حساس کنونی، عملی ماجراجویانه و غیر مسئولانه در قبال کشور و مردم زجر کشیده مان میباشد.این گونه اقدامات نظامی میتواند آتش جنگ در منطقه را گسترش دهد و باعث ویرانی های جبران ناپذی گردد.
مردم دو کشور بر خلاف ماجرا جویی و آتش افروزی های حکومت هایشان ، خواهان جنگ نبوده و طالب آرامش و برقرای صلح میباشند.
علاوه بر محکوم کردن هر گونه آتش افروزی و اقدام نظامی از هر دو طرف مخاصمه که وظیفه هر نیروی مخالف جنگ است ، نباید از افشای اقدامات سرکوبگرانه رژیم ولایی به بهانه” وضعیت جنگی” ، غافل ماند .
غفور . گ