اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن صحرا مدیا: فرارسیدن نوروز را به مردم ایران تبریک می‌گوید.

 آمدن نوروز امید به پایان سیاهی‌ها را زنده می‌کند و گذر از رنج‌ها و یاس‌ها را همچون گذر از زمستان طبیعت نوید می‌دهد.