اخباررویدادهای ایران و جهانرویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دمکرات ابران:ما ۸ مارس روز جهانی زن را به تمامی زنان کشور مان بخصوص زنان تورکمن تبریک می گوییم.

به مناسبت ۸ مارس روز جهانی زن

در سال ۱۹۰۸ میلادی هزاران کارگر زن شاغل در عرصه پوشاک، در شهر نیویورک در اعتراض به دستمزدها و شرایط ناعادلانه کار اعتصاب و تظاهرات کردند.
در فوریه ۱۹۰۹ میلادی کلارا زتکین، فعال حقوق زنان در آلمان، در کنفرانس بین المللی سوسیالیست ها در دانمارک، تعیین روزی به نام “روز زن” را خواستار شد. و سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵ میلادی هشتم ماه مارس را بعنوان روز جهانی زن به رسمیت شناخت.
۸ مارس، روز جهانی زن، روزی است نمادین برای ارج گذاری به دستاوردهای مبارزاتی زنان بر علیه نابرابری ها و تبعیض ها و افزایش آگاهی آنان است.
جمهوری اسلامی از روز نخست استقرار نگاه تحقیر و رویکردی تبعیض آمیز نسبت به زنان داشته است. حجاب اجباری اساس و پایه ایدئولوژیک حکومت اسلامی بود. زنان از همان ابتدا بر سیاست های ارتجاعی حکومت، بخصوص حجاب اجباری، گردن ننهاده و به مقابله بر آن برخاستند. ، مبارزه بر علیه استبداد و برای دمکراسی بدون حمایت از حقوق زنان ممکن نبود. متاسفانه هیچکدام از جنبش های سیاسی ایران، که افکار مردگرایانه بر آنها حاکم بود، عاجز از درک این موضوع اساسی بودند و ضرورت همراهی با مبارزات زنها را درنیافتند. اما زنان در ایران پرچمدار مبارزه برای دمکراسی و برعلیه استبداد دینی شدند. علیرغم دستگیری ها، زندانها و اذیت و آزارها و شکنجه ها، زنان هیچ زمانی در برابر استبداد دینی کوتاه نیامده و مبارزه ای تداوم بخش برعلیه آن داشته اند. با گسترش و تعمیق مبارزات و رشد دانش اجتماعی وسیاسی، جنبش آزادیخواهانه و عدالت جویانه ایران دریافت که دمکراسی بدون دفاع از حقوق زنان ممکن نیست. جنبش ” زن، زندگی، آزادی” اوج همبستگی جنبش زنان با جنبش عمومی ایران برای دمکراسی و آزادی بود. محرک اصلی این جنبش زنان بودند. نقش آنها در تداوم این جنبش با مقاومتشان در مقابل حجاب اجباری تحسین برانگیز است.
در تورکمن صحرا، علیرغم اجحافات و تبعیضات حکومتی، زنان تورکمن توانستند برای تثبیت جایگاه و موقعیت اجتماعی خود تلاش و مبارزه کنند. آنها تا به امروز با تلاشهایشان قابلیت ها و توانایی های زیادی در عرصه های گوناگون اجتماعی، اقتصادی و علمی از خود نشان داده اند.
ما ۸ مارس روز جهانی زن را به تمامی زنان کشور مان بخصوص زنان تورکمن تبریک می گوییم. ما معتقدیم رهایی زنان از قید تبعیض و نابرابری ها با رهایی از این حکومت توتالیتر تحت فرمان خامنه ای میسر خواهد بود.

تورکمن های دمکرات ابران

14 اسفند 1402

2024-03-04