اخباررویدادهای ترکمن صحرا

آتیلا عمادی:خواهان آزادی آقای طاهر سارلی از زندان!

آقای طاهر سارلی از فعالین سیاسی و اجتماعی در تورکمن صحرا در روز ۲۷ دی ۱۴۰۲ بازداشت شد. آقای سارلی تاکنون چندین بار برای انتخابات مجلس شورای اسلامی ثبت نام کرده و هر بار نیز رد صلاحیت شده است. او مدیر گروه تلگرامی “آرقاداشلیق توپاری” است. او در سخنرانی هایش به مناسبت های مختلف از منتقدین سیاست های تبعیض آمیز حکومت اسلامی در منطقه بوده است. جمهوری اسلامی آنچنان تنگ نظر است که در منطقه ای همچون تورکمن صحرا که در اعتراضات سال‌های اخیر نسبتا آرام بوده است، صدای کوچکترین انتقادی را هم بر نمی تابد.
اتهام آقای طاهر سارلی تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شده است. همان اتهامی که این حکومت توتالیتر به راحتی به هر منتقدی می بندد. آن امنیت ملی و اذهان عمومی که با انتقادهر منتقدی به خطر بیفتد بایستی از بن پوسیده باشد، که در واقعیت نیز همان است.
آقای سارلی اکنون با اعتراض به دستگیری در زندان دست به اعتصاب غذا زده است.
علیرغم اختلافات دیدگاهی و سیاسی با آقای سارلی ضمن محکوم کردن دستگیری این فعال سیاسی و اجتماعی تورکمن خواهان آزادی بدون قید و شرط او از زندان هستم.

آتیلا عمادی
۷ بهمن ۱۴۰۲