اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دمکرات ایران:قتل حکومتی زیر نام “اعدام”را محکوم میکنیم.

بار دیگر حکومت تحت امر خامنه ای مرتکب جنایت هولناک دیگری شد.و دوتن دیگر از مخالفین اش را بقتل رسانید .این جنایت ، موجب اندوه وخشم گسترده در جامعه گردید.
حکومت اعدامی، با هدف به انزوا کشیدن جامعه مدنی وایجاد رعب در جامعه، بار دیگر دو جوان دیگر ی بنام های :”محمد قبادلو” و “فرهاد سلیمی” را تحت نام اعدام ،بقتل رساند.
طبق نظر کارشناسان حقوقی ، روند دادرسی پروندهء محمد قبادلو ، کاملا غیر عادلانه و مملو از ایرادات و ابهامات زیادی بوده است.
. بنیاداین حکومت بر اساس اعدام و کشتار مخالفین خود بنا نهاده شده است.تا زمانیکه حکومت اسلامی پابر جاست،ماشین کشتار متوقف نخواهد شد و چوبه های دار همچنان بر افراشته خواهند ماند.
ما ضمن محکوم کردن این جنایت ، به خانوده های داغدار این جنایت تسلیت میگوییم.