اخبارمصاحبە

«زبان من، حرف خدا»؛ ریشه و عواقب این باور خامنه‌ای چیست؟

آیا علی خامنه‌ای باور دارد که حرف خدا از زبان او گفته می‌شود؟ قدرت مطلقه، با طرز تفکر کسی که بر این جایگاه تکیه زده، چه می‌کند؟ و این توهم خداگونه، چه عواقبی می‌تواند برای جامعه داشته باشد؟

مهمان‌ها:
فرج سرکوهی، نویسنده
مهدی خلجی، تحلیل‌گر سیاسی
علی‌حسین قاضی‌زاده، ایران اینترنشنال

چشم‌انداز: «زبان من، حرف خدا»؛ ریشه و عواقب این باور خامنه‌ای چیست؟ (youtube.com)