اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دمکرات ایران:سیاست شهرک سازی ضدملی در تورکمن صحرا!

جمهوری اسلامی علیرغم شعاری های فراوانش برعلیه اسرائیل در عمل هم‌آوایی بسیاری با آنها دارد. شهرک سازی و بهم زدن ترکیب جمعیتی منطقه از جمله سیاست های اسرائیل بوده است.
بنا به گفته مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان و بنا به دستور رئیس جمهور، طرحی در مدت کمتر از دوماه آماده شده که در ۷۰۰ هکتار از مراتع روستای یلمه خندان در نزدیکی آق قلا، شهرکی با ۱۲۰۰۰ واحد ایجاد شود که ۴۰۰۰ واحد آن به ساکنین بومی و ۸۰۰۰ واحد باقیمانده به شهرستانهای مجاور تعلق می یابد. این ۷۰۰ هکتار چراگاه دامهای اهالی و قبرستان های متعلق به طوایف مختلف تورکمن است.
این طرح با واکنش های منفی و مخالفت گسترده فعالین سیاسی و اجتماعی تورکمن صحرا قرار گرفته است. آنها معتقدند این طرح باعث تنش های قومی و اجتماعی در منطقه خواهد بود.
ابراهیم دوگونچی، مدیر گروه “ایل یار” یادآور شد که پروژه یلمه خندان یک بحث اجتماعی است. یکی از مخاطبین “اولکامیز” نیز می نویسد: دغدغه اینها فقط غصب مراتع روستای یلمه خندان از دست روستائیان و ساکن ساختن غیربومی ها برای سلطه بیشتر بر بومیان است.
آقای آنه محمد بیات، خبرنگار تورکمن نیز نگران این طرح بوده و خواستار ایستادگی و مقاومت فعالین اجتماعی آق قلا و تورکمن صحرا شده است. او معتقد است این پروژه تورکمن صحرا را به تنش خواهد کشاند.
وحید دلیجه، دیگر خبرنگار آق قلایی نیز نگران تداخل های فرهنگی، قومی و مذهبی بزرگی در منطقه است. او می‌گوید استاندار گلستان به همراهی سلیمان هاشمی، فرماندار غیربومی هیچ حساسیتی به این طرح ندارند و چنانچه این طرح به مرحله اجرایی برسد، ،ممکن است شهرستان آق قلا دچار چالش های امنیتی شود.
این طرح در حالی مطرح می‌گردد که زیرساخت های لازم ، همانند تامین آب شرب، برق، گاز، جاده و … وجود ندارد. در حال حاضر نیز تامین این زیر ساخت ها برای مردم آق قلا نیز با مشکلات بزرگی همراه است.
این طرح ضدملی در واقع برای بهم زدن ترکیب جمعیتی منطقه با هدف تسلط و کنترل بیشتر بر تورکمن ها است. علیرغم آگاهی مسئولین و اتاق فکر نظام بر تنش زا بودن این طرح، بر اجرای آن اصرار دارند.
رشد آگاهی ملی و هویت طلبی تورکمن ها برای حکومت سرکوبگر نگران کننده است. تورکمن ها بر مزیت سیاست عدم تمرکز قدرت مرکزی و نقش بیشتر نیروهای منطقه در اداره جامعه آگاه می باشند. از این رو است که حکومت بر سیاست‌های ضدملی خود سرعت می بخشد که ایجاد این شهرک در قلب تورکمن صحرا از آن جمله است.
اکنون فعالیت گسترده ای بین فعالین اجتماعی و سیاسی در جریان است که با استفاده از هرگونه امکانات ممکن به مخالفت با این پروژه ضدملی برخيزند و مانع اجرای آن شوند.

تورکمن های دمکرات ایران

۱۲ آذر ۱۴۰۲
turkmen_di@outlook.com