اخبارادبیات تورکمندسته‌بندی نشده

آوای تبعید شماره ۳۶

آوای-تبعید-شماره-36-نهایی_«تبعیدی فقط آن کس نیست که از زادبوم خویش تارانده شده باشد. تبعیدی می‌تواند از زبان، فرهنگ و هویتِ خویش نیز تبعید گردد. آن‌کس که شعر، داستان، هنر، فکر و اندیشه‌اش در کشور خودی امکان چاپ و نشر نداشته باشد، نیز تبعیدی است. این نشریه می‌کوشد تا زبان تبعیدیان باشد. تبعید را نه به مرزهای جغرافیایی، و تعریف کلاسیک آن، بل‌که در انطباق با جهان معاصر می‌شناسد»

۳۶-مین شماره «آوای تبعید» در ۲۸۰ صفحه ویژه‌نامه‌ای است در فرهنگ و ادبیات ترکمن. دبیر میهمان این شماره رحیم کاکایی در پیشگفتار آن می‌نویسد:

ویژه‌نامه ی«زبان و ادبیات ترکمن های ایران» ثمره‌ی تلاش چندین ماهه‌ای است که با همیاری صمیمانه شماری از نویسندگان و شاعران ترکمن ایران تدارک دیده شده. این ویژه‌نامه در چندین بخش به هنر و ادبیات کلاسیک و معاصر: شعر، داستان، موسیقی و فولکلور مردم ترکمن ایران می‌پردازد و چندین نوشته‌ی پژوهشی درباره‌ی تاریخ، جامعه شناسی، هنر و ادبیات ملت ترکمن را در بر دارد. امید است که این جستار بتواند نقشی شایسته برای شناساندن دریای بیکران فرهنگ و زبان ترکمن‌های ایران ایفا کند.
این شماره از “آوای تبعید” را می‌توانید در این آدرس دانلود کنید؛
https://lmy.de/RQi