اخباررویدادهای ایران و جهان

تورکمن های دمکرات ایران:کشتن آرمیتا و کودکان بلوچ و عزاداری کودکا‌ن غزه!

پس از ۲۸ روز کوما، روز شنبه ۶ آبان مرگ آرمیتا گراوند از سوی رژیم رسما اعلام شد. باز هم قتل یک دختر نوجوان به جرم رعایت نکردن “حجاب اجباری”! بقول ترانه علیدوستی “از آن روسری که بر سرمان می گذارید هنوز خون می چکد”. برای رژیم توتالیتر جان انسان‌ها در مقابل ایدئولوژی پوسیده قدرتمدارش هیچ ارزشی ندارد. حاضر است برای سرپا ماندن حکومت وحشت اش همچنان آدم بکشد.
در حالی که جنگ در غزه ادامه دارد و حکومت اسلامی برای کودکان فلسطین اشک تمساح می ریزد، همزمان نوجوانان سرزمین خود را براحتی می کشد.
جمهوری اسلامی در فضای ایجاد شده بر اثر جنگ در غزه همچنان سیاست های سرکوبگرانه خود را با شدت بیشتری به پیش می برد. علاوه بر اعلام رسمی مرگ آرمیتا، به سرکوب تنها سنگر باقیمانده جنبش اجتماعی ، زن زندگی آزادی، علیه استبداد حاکم در بلوچستان با شدت بی‌رحمانه ای ادامه می‌دهد.
سازمان عفو بین الملل پنجشنبه ۴ آبان حملات وحشیانه به نماز گزاران معترض را محکوم کرد. بنا به این گزارش در نماز جمعه ۲۸ مهرماه حدود ۵۰۰ نفر بعد از ضرب و شتم دستگیر شده و به مکان نامعلومی انتقال داده شدند. بسیاری از جوانان دستگیر شده را در مقابل دیواری قرار داده و با تفنگ های ساچمه ای از فاصله بسیار نزدیک به آنها شلیک کرده اند.
برای رهبران طالبانی جمهوری اسلامی حفظ و پیشبرد ایدئولوژی های ضدمردمی خود بیش از از جان انسان‌ها ارزش دارد. جانبداری و اشک تمساح ریختن و حمایت از فلسطینی ها فقط برای پیشبرد ایدئولوژی قدرتمدار و حفظ و ادامه حکومت است.
کشتن آرمیتا، دستگیری و شکنجه کودکان بلوچ نشانی از ماهیت ضد انسانی حکومت است. کسی که کودکان سرزمین خود را براحتی می کشد حق عزاداری برای کودکان کشته شده در دیگر نقاط جهان را ندارد.
نگذاریم در سایه جنگ غزه، فجایعی چون قتل “آرمیتا” و شکنجه و کشتار کودکان بلوچ، اعدام زندانیان و سرکوب معترضین به حاشیه رانده شود.
تورکمن های دمکرات ایران
۷ آبان ۱۴۰۲