اخباررویدادهای ترکمن صحرازنان

تورکمن های دمکرات ايران:نرگس محمدی برندهٔ جايزه نوبل شد.

نرگس محمدی برندهٔ جايزه نوبل شد.
ما ضمن تبريک به این مبارز در بند، خواهان آزادی او از زندان نظام ولائی هستیم.
تورکمن های دمکرات ايران