اخباررویدادهای ترکمن صحرا

بمناسبت اول ماه مهر، روز بازگشایی مدارس!

اول ماه مهر، روز بازگشایی مدارس را در شرایطی آغاز می کنیم که میلیونها دانش آموز در سراسر ایران بخاطر کمبود امکانات آموزشی، وضعیت نامناسب اقتصادی خانواده ها، از تحصیل محروم می باشند.
سالانه ۲۴۰ تا ۲۵۰ هزار دانش آموز بخاطر فقر و برای کمک به معیشت خانواده مجبور به ترک تحصیل می‌ شوند تا به لشگر “کودکان کار” بپیوندند.
معلمان این قشر شریف جامعه برای تامین مخارج خانواده هایشان در کنار تدریس، به انتخاب شغل دیگری مانند دستفروشی و یا مسافرکشی مجبور می گردند. معلمین بخاطر طرح مطالبات صنفی شان، از کار اخراج و به حبس کشیده می‌شوند.
ما در شرایطی به استقبال اول مهر میرویم که در جریان انقلاب “مهسا”، رژیم کودک کش خامنه ای، ده ها دانش آموز را غرق در خون نمود و بسیاری از آنها با شلیک گلوله های ساچمه ای مزدوران سرکوب، زخمی و چشمان زیبایشان را از دست دادند.
در شرایطی مدارس بازگشایی می‌شوند که ایران با کمبود ۵۲ هزار فضای آموزشی روبروست. کیفیت آموزشی در مدارس دولتی به نازلترین سطح رسیده است. فقط فرزندان ثروتمندان و قدرت هستند که با تحصیل در مدارس خصوصی از آموزش و باکیفیت بهتری برخوردار می باشند.
امسال هم همانند سال های قبل، اصل پانزده قانون اساسی، “تحصیل بزبان مادری در مدارس”، به مرحله اجرا نرسیده و عملا به فراموشی سپرده شده است. سیاست نابودی زبان مناطق ملی و اتنیکی با شدت بیشتری پیش می‌رود.
حل مشکل معیشتی معلمان، رفع تبعیض و بهبود در نظام آموزشی کشور، با ساختار کنونی آموزشی در نظام ولائی میسر نمی باشد. مسئولین ناکارآمد حکومت، با نگرش ایدئولوژیک و رویکرد امنیتی به نظام آموزشی کشور، تمام راه های تربیت و آموزش اصولی دانش آموزان را مسدود نموده است. دانش آموزان سرمایه های آینده ایران هستند، حاکمیت این عرصه را نیز به نابودی کشانده است.
ما در آستانه بازگشایی مدارس از مبارزات و مطالبات بحق معلمین حمایت کرده، خواهان آزادی معلمان زندانی هستیم.

تورکمن های دمکرات ایران
۲۷ شهریور ۱۴۰۲

turkmen_di@outlook.com