اخبارحقوق بشر

مرگ‌ جواد روحی قتل حکومتی در زندان است

ابوالفضل قدیانی: در آستانه جنبش «زن، زندگی، آزادی» خبر مرگ جواد روحی زندانی سیاسی زندان نوشهر تکان‌دهنده بود.

جواد روحی پس از دستگیری برای اعترافات دروغین، زیر شکنجه‌های وحشیانه قرار گرفت و صدمات ناشی از شکنجه، جواد عزیز را گرفتار بیماری شدید و  تحمل درد و رنج ناشی از بیماری کرد.

مسئولان زندان، نیروهای امنیتی و مسئولان قضایی، سنگدلانه از آزادی یا مرخصی استعلاجی وی خوداری کردند تا این که روز پنجشنبه ۹ شهریور خبر مرگش را در بیمارستان اعلام کردند.

حقیقت این است که مرگ جواد ناشی از شکنجه، عدم معالجه و نگهداشتن او در زندان است. اِعمال این قبیل خشونت‌ها با زندانی چیزی جز قتل حکومتی و کشتن تدریجی‌ جوانانی نظیر جواد روحی در زندان‌های حکومت استبداد دینی نیست.

در این فاجعه مسئولان زندان، نیروهای امنیتی و مسئولان قضایی مقصرند و باید پاسخگو باشند اما مقصر اصلی علی خامنه‌ای خودکامه قدرت پرست ایران است که باید پاسخگو باشد چون‌ تمامی این جنایات و فجایعی که در ایران رخ می‌دهد به خاطر حفظ حکومت غیرقانونی، غیرمشروع و غاصبانه اوست که البته دیر یا زود ملت ایران او را از سریر قدرت به زیر خواهند کشید و بساط نظام فاسد جمهوری اسلامی را بر خواهندچید.

آری، تمامی آزادگان، آزادیخواهان و عدالت طلبان در کنار خانواده‌های داغدار و عزیز جنبش «زن، زندگی، آزادی» ایستاده‌اند.