اخباررویدادهای ترکمن صحرا

آتیلا عمادی: سراشیب سقوط!

وزیر علوم: دانشگاه محل پرورش انسان های مدافع نظام اسلامی است.امام جمعه مشهد: اگر با کشف حجاب مقابله نکنیم، دین ما بر باد می‌رود. این دو خبر چکیده وضعیت کنونی جامعه هستند.

در رژیم  توتالیترجمهوری اسلامی، رهبر و عوامل نزدیک به او چنان خودمحور و تنگ نظر گشته و چنان به مقابله با منافع جامعه خود برمیخیزند که سراشیبب سقوط خود را سرعت می بخشند. هرچقدر که افکار عمومی جامعه رفتار و سیاست های آنها را نمی پذیرد، آنها به اجرای همان سیاست های مخرب اصرار می ورزند. این رژیم  نه فقط در جامعه بین الملل،  در جامعه خود نیز مورد انزوا قرار گرفته است. در ایران دیگر تعریف  حقوق بین الملل دولت- ملت هیچ موضوعیتی ندارد.

دانشجویان معترض و استادان مجرب را از دانشگاه ها اخراج، استادان سفارشی بیسواد و فرصت طلب، دانشجویان سهمیه ای، سفارشی و حشدالشعبی ها را جانشین دانشجویان نخبه می کنند و اینگونه سرمایه های علمی جامعه را نابود می کنند. آنها دانشگاه را نیز ارث پدری خود می دانند که فقط یک قشر خاص طرفدارا نظام اسلامی می توانند در آنجا باشند. این رژیم خود را عملا بعنوان نماینده بخش کوچکی از مردم ایران اعلام می کند. آنها  حقوق شهروندی تک تک مردم ایران را زیر پا می‌گذارند. این رفتار غیرانسانی و ضداجتماعی در عصر بیست و یکم واقعا غیرقابل تصور و درک است.

جمهوری اسلامی در مقابله با زنان و دختران ایران برای تحمیل حجاب اجباری عملا شکست خورده است. آنها بجای قبول این شکست در این عرصه نیز همچنان به مقابله اصرار می ورزند.

آقای علم الهدی با  زندگی لاکچری و ثروت های میلیاردی حاصل از وابستگی به رهبر درک نمی کند که اکثریت جامعه ایران در فقر مطلق هستند. بسیاری مجبور به فروش ارگانهای بدن خود، فروش بچه های خود و یا مجبور به تن فروشی می‌گردند. هیچکدام از این ها دین مورد نظر آقای علم الهدی را به باد نمی دهد، اما دیده شدن موهای زنان و دختران دین او را به باد می‌دهد.

آقای علم الهدی و رهبرانش  دین را هم به ابزاری برای یک روز بیشتر پایدار ماندن امپراطوریشان قرار داده اند. آنها این مسیر را ادامه خواهند داد. آنها راه دیگری ندارند. جامعه نیز به مقابله با آنها برخاسته است و این نبرد ادامه خواهد داشت. در نهایت برنده این مبارزات ملت ایران خواهد بود. تاریخ همه دیکتاتورها مشابه بوده است.

آتیلا عمادی

۱۷ مرداد ۱۴۰۲