اخبارمصاحبە

«ایران پایدار» / ایران به روایت محسن رنانی

به نام خداوند رنگین‌کمان
خداوند بخشندهٔ مهربان
خدایِ خدانور و مهسا، کیان

«محسن رنانی»، از اقتصاددانان برجستهٔ ایرانی است که آثار مهم و فراوانی را به نگارش درآورده است. رنانی یادداشت‌هایی را در صفحهٔ تلگرام خود منتشر می‌کند که عموما به شدت مورد توجه قرار گرفته و واکنش‌های گوناگونی را برمی‌انگیزد.

مجموعهٔ ايران پایدار، روز چهارشنبه ۲۴ خردادماه در یکی دیگر از برنامه‌های گفتگومحور مِهستان، میزبان محسن رنانی بود تا شنوندهٔ روایت او از ایران بر مبنای پرسش‌های بنیادین ايرانِ پایدار باشیم.

***

ایران به روایت محسن رنانی
مجموعه «ایران پایدار» در چند سال اخیر، در یک حرکت ارزشمند مجموعه گفت‌وگوهایی را با تعداد زیادی از صاحب‌نظران و کنشگران ایرانی، درباره «ایران» برگزار کرده است. همه پرسش‌های این گفت‌وگوها درباره ایران را می‌توان در این چند پرسش خلاصه کرد: ایران چیست؟ حالش چگونه است؟ چرا چنین حالی دارد؟ برای بهبود حالش چه می‌توان کرد؟

«ایران پایدار» در ۲۴ خرداد ماه ۱۴۰۲ با من نیز یک گفت‌وگوی چهار ساعته انجام داد. بخش اول آن درباره زندگی شخصی من است که فعلا دوران کودکی‌ام را تا هنگام انقلاب اسلامی پوشش می‌دهد. داستان زندگی من در دوران پس از انقلاب را برای گفت‌وگوی دیگری گذاشتیم. بخش دوم مصاحبه درباره ایران است. من در این مصاحبه سخنانی گفته‌ام که برای اولین بار است بیان می‌کنم و پیش از آن در هیچ کجا نگفته و ننوشته‌ام. در این مصاحبه توضیح داده‌ام که چرا معتقدم ایران ما پایدار می‌ماند و این بحران‌های عظیم را پشت سرخواهد نهاد و چرا از جمهوری اسلامی توسعه درنمی‌آید و چرا معتقدم که جمهوری اسلامی ترکیبی از دو نظام صفویه و قاجاریه است.

محسن رنانی / ۱۰ مرداد ۱۴۰۲

(1) ایران، به روایت محسن رنانی – YouTube