اخبارمساله ملی

مهدی یراحی برای عباس دریس می خواند…

Mehdi Yarrahi – Ahwak | #عباس_دریس – YouTube

مهدی یراحی، خواننده ، این ویدیو را در حمایت از عباس دریس و سایر زندانیان در معرض خطر اعدام منتشر کرده است.

او ضمن انتشار این ویدیو نوشت:
«ایران سرزمین ماست. ما از یک آب و خاک هستیم.
ما فرزندان ایران
همه صدای هم هستیم.»