اخبار

فروپاشی نظام دور نیست

غفور . گ؛
کما اینکه در این رابطه سرتیپ محمد عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان می گوید “ما هیچ برنامه ای برای سرکوب یا عقب راندن مردم نداریم و در آینده هم نخواهیم داشت”. ریزش و شکاف در نیروی سرکوب در برهم زدن موازنه قدرت به نفع مردم نقش اساسی خواهد داشت.؛

گزارش: آشنایی با سوابق و مواضع «سرلشکر سلامی» فرمانده کل سپاه پاسداراناخیرا سندی منتسب به نشست محرمانه تعدادی از فرماندهان کلیدی سپاه و مقامات امنیتی با خامنه ای در فضای مجازی انتشار یافت. گفتگوهای حاوی این سند نشان دهنده آنست که حکومت با بحران عمیق ساختاری روبرو بوده، و نظام از درون در خطر فروپاشی قرار گرفته است. به یقین می توان ادعا کرد که عامل اصلی به وجود آمدن بحران و ریزش در نیروهای نظامی و حتی روحانیون و طلبه ها، خیزش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” و نحوه برخورد حکومت با معترضین بوده است.

گسترش تمرّد از دستورات مافوق و ریزش در بدنه سپاه و سایر نیروی سرکوب از موارد اصلی و برجسته این سند میباشد. اغلب فرماندهان در این جلسه بر این موضوع اذعان می دارند که بدنه نیروهای انتظامی تمایلی به برخوردهای خشن با معترضان نداشته و از تیراندازی مستقیم به مردم خودداری میکردند. بنا به اظهارات ان ها، بیش از ۵۰ در صد بدنه سپاه با نظام و سرکوب مردم معترض مسئله دار میباشند اعتراف به فساد گسترده در بین فرماندهان و مقامات عالی رتبه نظام، بی اعتقادی به ارزشهای نظام، مشکلات معیشتی در بدنه سپاه از موضوعات طرح شده در این نشست بود.

بنا به اظهارات رحیم نوعی اقدم از فرماندهان سپاه قدس «برخی از افسران ارشد اقدام به فروش اسناد و اطلاعات به اسراییل نموده اند» این اعتراف نشان دهنده آنست که، فساد تار و پود نظام را فرا گرفته است و هر چیزی در نظام ولایی قابل خرید و فروش میباشد.
نقش مجتبی خامنه ای در “مهره چینی از نزدیکان خود در سپاه “و عزل و نصب آنها برای پیشبرد پروژه جانشینی خود بعد از مرگ پدر، از موضوعات مهم دیگر این جلسه بود.
نکته بسیار مهم دیگر، طرح سوء قصد به جان خامنه ای بود. سر لشگر غلامعلی رشید گفت: «ما سه بار شاهد تمرّد از دستور و اقدام به آتش کردن توپخانه به اهدافی در تهران‌ که مواردی از ان بیت رهبری مقصد هدف توپخانه بود. آن را شناسایی و خنثی نمودیم».

ریزش و تمرّد در نیروی های سرکوب گر نظام، رابطه مستقیمی با جنبش “زن، زندگی، آزادی” دارد. این جنبش تاثیر خود را نه تنها در میان اقشار گوناگون جامعه، بلکه بر ماشین سرکوب نظام که ستون اصلی نظام فاشیستی خامنه ای برای سر پا نگه داشتن آن است، خلل وارد نموده است.
آن چه که قابل پیش بینی می باشد اوج گیری دوباره اعتراضات و اعتصابات سراسری است، در چنین وضعیتی بخش زیادی از نیروهای سپاه و نیروهای انتظامی، حاضر به همراهی با نظام در سرکوب خونین مردم نخواهند شد. کما اینکه در این رابطه سرتیپ محمد عبدالله پور فرمانده سپاه قدس گیلان می گوید “ما هیچ برنامه ای برای سرکوب یا عقب راندن مردم نداریم و در آینده هم نخواهیم داشت”. ریزش و شکاف در نیروی سرکوب در برهم زدن موازنه قدرت به نفع مردم نقش اساسی خواهد داشت.

۲۳ مارس ۲۰۲۳
غفور . گ
turkmen_di@outlook.com