رویدادهای ترکمن صحرا

شادمهر نیز از ترس عقب نشست!

تورکمن های دمکرات ایران؛
یکی از امضا کنندگان نیز آقای امانقلیچ شادمهر نماینده گنبد و داشلی برون بود. در ترکمن صحرا شعار نویسی بر دیوارها بر علیه او صورت گرفت و دفترش نیز به آتش کشیده شد. آنچنان فضای عمومی در ترکمن صحرا و بخصوص در میان جوانان ترکمن بر علیه او شد که آقای شادمهر نیز از ترس، بعد از سه هفته سکوت، مجبور به تکذیب امضا بیانیه اعدام کنید شد.او در یک‌ فیلم حدودا ۴ دقیقه ای به زبان ترکمنی می‌گوید، حاضرم قسم بخورم که من این بیانیه را امضا نکرده ام و در آینده نیز امضا نخواهم کرد.؛

مصوبات نمایندگان برای شرق استان گلستان؛ از اختصاص وام مسکن تا اعطای تسهیلات ارزان قیمت در حوزه گردشگریدر نبرد نسل جوان امروزین برای آزادی هیچ اگر و امایی وجود ندارد. این نسل به یاری دنیای دیجیتال و آگاهیش از جهان کنونی، خواهان ماهیت انسانی است. ماهیت انسانی ای که تنها در سایه آزادی انسان‌ها امکان تحقق آن وجود دارد.

با تداوم خیزش سراسری و تعمیق و گسترش آن همه ارکانهای حکومت ناتوان از سرکوب و ناتوانتر از پاسخگویی به خواست‌ها ، دست به اقداماتی زدند که تنها نشان از پریشانی و عدم اقتدار آنها داشت. بیانه ، اعدام کنید،۲۲۷ نماینده مجلس نمونه ای از آن بود. این بیانیه نمایندگان با اعتراض بسیار شدید افکار عمومی ایران و جهان مواجه شد. آنچنان که جسارت اعلام اسامی امضا کنندگان را نداشتند.

یکی از امضا کنندگان نیز آقای امانقلیچ شادمهر نماینده گنبد و داشلی برون بود. در ترکمن صحرا شعار نویسی بر دیوارها بر علیه او صورت گرفت و دفترش نیز به آتش کشیده شد. آنچنان فضای عمومی در ترکمن صحرا و بخصوص در میان جوانان ترکمن بر علیه او شد که آقای شادمهر نیز از ترس، بعد از سه هفته سکوت، مجبور به تکذیب امضا بیانیه اعدام کنید شد.او در یک‌ فیلم حدودا ۴ دقیقه ای به زبان ترکمنی می‌گوید، حاضرم قسم بخورم که من این بیانیه را امضا نکرده ام و در آینده نیز امضا نخواهم کرد.

آقای شادمهر علیرغم تکذیب امضای بیانیه نمایندگان مجلس مبنی بر قتل جوانان دستگیر شده ، اعتراضات بحق مردم را تلاش برای تفرقه افکنی ، ناامن کردن منطقه از طرف معاند خارجی می داند.او فضای مجازی را نیز متهم به دروغگویی و تهمت بر علیه خود میداند.در روزهای نخست این خیزش نیز آقای شادمهر به عنوان عضو کمیسیون آموزش مجلس در صحن علنی مجلس گفت، دانش آموزان بازداشتی را به مراکز اصلاح و تربیت فرستاده ایم. یعنی اینکه نخست دانش آموزان را بازداشت کرده ایم و سپس آنها را به مراکز اصلاح و تربیت که همان شکنجه گاه ها و مراکز اذیت و آزار هستند فرستاده ایم.هیچ کس به سخنان آقای شادمهر باور نخواهد کرد. او و دوستانش از متهمان اصلی سرکوب دانش آموزان و جوانان هستند.

تورکمن های دمکرات ایران

۲۹ آبان ۱۴۰۱