زنان

اخبارزنان

گزارش تحقیقی «شرق» درباره زن‌کشی:هر چهار روز یک زن‌کشی در ایران اتفاق می‌افتد

admin
  :سرشین، مهین‌تاج، مریم، دنیا، شبنم، معصومه، روژین، شکیلا، پرستو، فرشته و ستایش هم‌داستان شدند؛ از بهار ۱۴۰۲ پیش‌تر نرفتند و گور سرد، پذیرای تن...