رویدادهای ترکمن صحرا

اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دمکرات ایران :در سالگرد کشتار بلوچستان!

admin
تورکمن های دمکرات ایران:ما معتقدیم، همبستگی با مردم بلوچ و اعالم حمایت از مبارزات آنها، وظیفه انسانی و وجدانی نیروهای طرفدار دمکراسی و حقوق بشر...
اخباررویدادهای ترکمن صحرا

ریزگردهای صحرای قره‌قوم ترکمنستان آسمان مناطق شمالی ایران را پوشاند.

admin
پدیده ریزگردهایی که از ترکمنستان، در شمال شرق ایران، برخاسته است، استان گلستان را در برگرفته است.در همین حال دانشگاه علوم پزشکی گرگان در اطلاعیه‌ای،...