جامعه

اخبارجامعه

تلاش کنیم تا دست‌کم انسانیتِ خود را از دست ندهیمتلاش کنیم تا دست‌کم انسانیتِ خود را از دست ندهیم

admin
الکسِی گورینوف:برگردان: سرور کسمایی:در روز ۱۵ مارس ۲۰۲۲، در نشست شورای محله‌ی کراسنوسِلسکی در مسکو، الکسِی گورینوفِ ۶۱ ساله، وکیل و کنشگر سیاسی و فعال...