اخبار

اخباررویدادهای ایران و جهان

نسيم خاكسار:نگذاریم صدای توماج، صدای گلوهای خفه شده، تنها بماند.

admin
حکم اعدام برای توماج صالحی، ِاعلام رسمی و آشکار همان احکامِ پنهانِ قتل‌های حکومتی توسط حکومت جمهوری اسلامی است. قتل‌هایی که تا کنون و به...