اخبار

اخباررویدادهای ترکمن صحرا

تورکمن های دموکرات ایران :یاد و خاطره چهار ستارهء آسمان تورکمن صحرا گرامی باد!

admin
 هجده بهمن 1358 چهار تن از رهبران جنبش ملی و عدالتخواهانهء تورکمن صحرا :توماج ،مختوم، واحدی و جرجانی توسط پاسداران در گنبد ربوده میشوند. خلخالی...
اخباررویدادهای ترکمن صحرامساله ملی

ع. گنبدلی:صدای تحریم انتخابات فرمایشی را هر چه رساتر کنیم.

admin
در ترکمنصحرا فعالیت های  انتخاباتی کاندیداهائی که از صافی شورای نگهبان گذشته  اند اغاز شده   است.در ایندوره رد صلاحیت ها بسیار گسترده تر از دوره...