دسته‌بندی نشده

اخباردسته‌بندی نشدهرویدادهای ایران و جهان

آبان ادامه دارد تا پایان این سیاهی

admin
بیانیه‌ی “انجمن خانواده‌های دادخواه آبان”:چهار سال پیش در چنین روزهایی، جمهوری‌اسلامی بدون هیچ مرز و محدودیتی، علیه مردم سرزمینی که بر آن حکومت می‌کرد اسلحه...