جنبش سیاسی ترکمن ها ،گذشته، حال و آینده

جنبش سیاسی ترکمن ها ،گذشته، حال و آینده

با تأسف بایستی اعتراف نمود که برای آگاهی وشناخت از نقاط قوت وضعف جنبش س یاسی ترکمن ها درگذشته، چه در عرصه اندیشه و چه در زمینه ا شکال مبارزاتی و تجارب عملی هیچ سند مدون و قابل اتکاییدر دست نیست. ؛
تاریخ مطلب: یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۶  | شماره مطلب: 5318   
فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ نهم)

فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ نهم)

فوکو فیلسوفی برجِ عاج نشین نبود: به‌رسمِ روشنفکرانِ متعهد، مانندِ ↑ولترِ روشنگر یا ↑ژان- پل سارترِ اگزیستانسیالیست، در بحث‌هایِ سیاسی نیز فعالانه شرکت می‌کرد. جانبِ دانشجویانِ عصیانگر را می‌گرفت، برایِ آزادیِ زندانیانِ سیاسی می‌کوشید و علیهِ رژیمِ شاهِ ایران اعتراض می‌کرد.؛
تاریخ مطلب: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۴  | شماره مطلب: 3773   
فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ هشتم)

فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ هشتم)

اما کارل پوپر و هانا آرنت درست مانندِ لوکاچ و بلوخ، دو مارکسیستی که پیش‌تر از آنان سخن رفت، مشترکاتِ ایدئولوژیکشان با رابطه‌یِ شخصیِ میانشان، یا بهتر است بگوییم عدمِ رابطه‌شان، در تضادی غریب قرار داشت. مسیرِ تحولِ فلسفی‌شان بسیار متفاوت بود.‌؛
تاریخ مطلب: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۰  | شماره مطلب: 3771   
فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ هفتم)

فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ هفتم)

راسل یکی از بنیان‌گذارانِ منطقِ ریاضی[۱۵] بود و در این مقام یکی از نخستین کسانی بود که متافیزیکِ سنّتی را ترک کرد و خواستارِ فلسفه با سیمایی منطقی شد.؛
تاریخ مطلب: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۶  | شماره مطلب: 3769   
فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ ششم)

فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ ششم)

برایِ اگزیستانسیالیست‌ها این سخنِ ↑نیچه که «خدا مرده است!» اعتبارِ فراوان داشت. در عالَم [و در فقدانِ خدا] فضایی تهی ایجاد شده بود که سارتر آن را نیستی و کامو آن را ابسورد[۴۸] یا پوچی می‌نامید. اگزیستانسیالیست‌ها انسان را فرامی‌خواندند که بجایِ آنکه منتظر بنشیند تا معنایِ جهان و زندگی را در سینیِ نقره‌ای به او هدیه کنند، از آزادی‌اش استفاده کند و خود معنایِ جهان و زندگی را بسازد.؛
تاریخ مطلب: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹  | شماره مطلب: 3767   
فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ پنجم)

فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ پنجم)

داروین ثابت کرد که طبیعتِ ارگانیک در یک روندِ تکاملِ مداوم و در یک جریانِ «انتخابِ طبیعیِ» خودسامان بسر می‌برد. وی مدعی شد که در نزاع بر سرِ بقا، که متأثر از سازگار کردن خود با محیطِ زیست است، انتخابی طبیعی در تولیدِ مثل صورت می‌گیرد که در آن قوی‌ترین انواع باقی می‌مانند (بقایِ اصلح[۱۰]). بقایِ انسان نیز به همین شکل است. انسان و میمون، از منظرِ نظریه‌یِ تکامل، پسرعموهایِ هم‌اند، یعنی از یک ریشه و تبارند.؛
تاریخ مطلب: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۷  | شماره مطلب: 3765   
فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ چهارم)

فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ چهارم)

فلسفه‌هایِ سیاسیِ نوین نیز از کشورهایِ اروپایِ غربی سرچشمه گرفتند. حوادثِ فرانسه به‌عنوانِ نمونه در آثارِ ادموند برک[۱] یا الکسی دو توکویل[۲] موضوعِ بحث‌هایِ شدیدِ فلسفی شد. اما فرانسه، این مهدِ انقلاب، محرکی برایِ صدایِ ↑اصلاح یا انقلاب در سایرِ کشورهایِ اروپایی نیز بود. توکویل به‌اتفاقِ ↑جان استوارت میلِ انگلیسی بانیِ لیبرالیسمِ مدرن شد. ؛
تاریخ مطلب: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۲  | شماره مطلب: 3763   
فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ سوم)

فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ سوم)

آلمان در دوره‌یِ رُمانتیک (حدود ۱۷۷۰ تا ۱۸۳۰ م) به مرکزِ فلسفه‌یِ اروپا تبدیل می‌شود. فیلسوفانِ ↑ایده‌آلیسمِ آلمانی، برخلافِ اکثرِ فیلسوفانِ روشنگری، تماماً دانشگاهی بودند. زبانِ این «فلسفه‌یِ پروفسوریِ پروفسورهایِ فلسفه»، به‌گفته‌یِ تمسخرآمیزِ ↑شوپنهاوئر، بسیار دشوار و پیچیده بود و تنها عده‌ای خاص از اهلِ‌فن آن را می‌فهمیدند.؛
تاریخ مطلب: شنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۶  | شماره مطلب: 3761   
فولکلور، ادبیات، موسیقی و تئاتر ترکمن‌‌ها«بخش دوم»

فولکلور، ادبیات، موسیقی و تئاتر ترکمن‌‌ها«بخش دوم»

فرهنگ موسیقی مردم ترکمن که تاریخی چندین سده‌ای دارد از نظر فرم و ژانرهای خود غنی و متنوع است. رشد و تکامل فرهنگ موسیقیایی مردم ترکمن در گذشته ارتباط ناگسستنی با هنر شگفت انگیز «باغشی»ها(ترانه سرایان مردمی) داشت، که سده‌ها بازگوکننده دیدگاه‌ها و داستان‌های سخت و طاقت فرسای گذشته مردم بودند.؛
تاریخ مطلب: چهارشنبه ۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۲۲:۲۴  | شماره مطلب: 3732   
اختراع آینده

اختراع آینده

در چرخه مبارزات سال‌های اخیر علیرغم بسیج‌های میلیونی، ما تنها شاهد موفقیت‌های کوچک بوده‌ایم. در این مورد چپ باید به این پرسش ناخوشایند اما لازم پاسخ دهد: چه اشتباهی رخ داده است؟ ؛
تاریخ مطلب: سه شنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۳۳  | شماره مطلب: 3722