کد مطلب : 5318
تاریخ انتشار : یکشنبه ۷ اسفند ۱۴۰۱ - ۱۶:۰۶
- بازدید

رحیم اجانلی ؛

جنبش سیاسی ترکمن ها ،گذشته، حال و آینده

جنبش سیاسی ترکمن ها ،گذشته، حال و آینده
با تأسف بایستی اعتراف نمود که برای آگاهی وشناخت از نقاط قوت وضعف جنبش س یاسی ترکمن ها درگذشته، چه در عرصه اندیشه و چه در زمینه ا شکال مبارزاتی و تجارب عملی هیچ سند مدون و قابل اتکاییدر دست نیست. ؛

PDF

جنبش سیاسی ترکمن

برچسب ها :

ناموجود