کد مطلب : 5143
تاریخ انتشار : یکشنبه ۲۹ آبان ۱۴۰۱ - ۱۵:۱۲
- بازدید

ماتی وکیلی؛

جنبش انقلابی مردم در دهمین هفته

جنبش انقلابی مردم در دهمین هفته
ه این درخواست او هزاران انسان آزادی خواه در کشورهای مختلف پاسخ مثبت دادند. و در این سه روز در سراسر جهان فریاد «زن، زندگی، آزادی» رسا تر از همیشه به گوش رسید و چهره کریه رژیم توتالیتر آخوندی در نزد افکار عمومی بیش از پیش افشا شد. این امر باعث تنگ تر شدن میدان بازی دیپلماسی رژیم سرکوب گر گردید و در عین حال می توان آغاز تغییر نگاه دولت های دنیا را در رسانه های جهانی بخوبی مشاهده کرد و این یک پیروزی برای مردم ایران است.؛

پل آق قلا گلستانجنبش «زن، زندگی، آزادی» مرحله نوینی را در مبارزات مردم ایران ورق زده است و هر روز که می گذرد گام های آن استوارتر و فراگیرتر می شود. و طنین آن در سراسر ایران رساتر به گوش می رسد.
نگاهی به روند جنبش انقلابی «زن زندگی آزادی» در روزهای ۲۴، ۲۵ و ۲۶ آبان به وضوح نشان می دهد که روند همبستگی در میان زنان، جوانان، کارگران، فرهنگیان و کسبه و بازاریان کشور روز به روز گسترده تر و منسجم تر میشود.

به عنوان نمونه می توان از تجمع و تظاهرات پیگیر دانشجویان سراسر کشور، اعلام فرا خوان سراسری شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران، اعتصاب کارگران کروز، گسترش اعتراضات شبانه در شهرهای مختلف، گسترش روند تشکیل تشکل های “جوانان محلات” در شهرهای مختلف و اعتصاب بازاریان و همراهی بخش بزرگی از مردم که نگاه مثبت توام با همدلی و همکاری با صدای آزادی خواهی را دارند، نام برد.
جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» توانست طیف های گوناگون مخالفان رژیم اخوندی را در خارج از کشور نیز به هم دلی، وهمبستگی سوق داده و امید همکاری بین نیروهای مختلف اپوزیسیون رژیم اخوندی را افزایش دهد.

حامد اسماعیلیون یکی از چهره های شناخته شده مخالف رژیم اخوندی در خارج از کشور طی بیانیه ای، دعوت به اعتراض در نقاط مختلف جهان در حمایت از جنبش و محکومیت کشتار مردم بی گناه نمود و به این درخواست او هزاران انسان آزادی خواه در کشورهای مختلف پاسخ مثبت دادند. و در این سه روز در سراسر جهان فریاد «زن، زندگی، آزادی» رسا تر از همیشه به گوش رسید و چهره کریه رژیم توتالیتر آخوندی در نزد افکار عمومی بیش از پیش افشا شد. این امر باعث تنگ تر شدن میدان بازی دیپلماسی رژیم سرکوب گر گردید و در عین حال می توان آغاز تغییر نگاه دولت های دنیا را در رسانه های جهانی بخوبی مشاهده کرد و این یک پیروزی برای مردم ایران است.

رویدادهای سه روز اخیر (۲۴،۲۵،۲۶ آبان) جنبش انقلابی را وارده مرحله جدیدی کرده است. مرحله ای که می رود توازن قوا را بر هم زند. نشانه های آن را می توان در پیوستن بخشی از بازاریان، اعتصاب کارگران به چشم دید. این روند نوید بالندگی، آزادیخواهی و عدالت طلبی صدای «زن، زندگی، ازادی» را به روشنی نمایان می سازد.

ماتی وکیلی
۲۰نوامبر ۲۰۲۲
#زنزندگیآزادی
#نوید_بادپا

برچسب ها :

ناموجود