کد مطلب : 3919
تاریخ انتشار : شنبه 29 آگوست 2020 - 19:25
- بازدید

ابوالفضل محققی؛

جستحوی آقای نگهدار و آقای تاج زاده در مرده ریگ های گذشته برای یافتن مقصر در گم شدن خط امام !

جستحوی آقای نگهدار و آقای تاج زاده در مرده ریگ های گذشته برای یافتن مقصر در گم شدن خط امام !
درون خمینی چاهی عمیق بود از تحجرو خشونتی بدوی همراه با کینه ناشی ازتحقیرکه فکر می کرد در حق اسلام وعلما شده بود.مخالفتش با رضا شاه وشاه نه بر سر منافع مردم بلکه بر کنار گذاشته شدن شریعت مداران روحانی از قدرت بود. او برای رسیدن به هدف از هیچ جنایت وکشتاری ابا نمی کرد حتی اگر تمام ملت ایران نابود می شد.؛

abolfazl_mohagheghi_0.jpgآیا هنوزتوهم وامید آن داریم که با باد دادن خرمن های کهنه که خوب می دانیم جز خس وخاشاکی بر خرمن گاه نمانده! گندمی حاصل کنیم ومردمی را که جز پوست استخوانی بر آن ها نمانده بار دیگربه بوی نان بفریبیم و دلخوش سازیم ؟
مناظره آقای فرخ نگهدار و آقای تاج زاده را بدقت شنیدم و خواندم .تمامی حرف هائی که زدند درست بود و قابل توجه اصلا سال های اول انقلاب باغبانی بنام خمینی می خواست و توان این را داشت که با “شکوفائی جمهوری اسلامی ” ایران را گلستانی سازد با هزاران گل با رنگ و بوهای متفاوت! اما افسوس باد های مخالف ،تند روی ها و دسیسه ها مانع از این شکوفائی جمهوری اسلامی گردیدند.طوری که باغبان متحمل ودمکرات تحملش بسر رسید !عنان از کف داد. از خط خود خارج شد به جای کاشتن نهال چوبه های دار بر پا کردو به غرس کردن زیبا ترین فرزندان این آب وخاک برخاست ! نهایت بجای گلستان کشور را به ویرانه وگورستانی بزرگ مبدل ساخت که امروز جانشین بر خق او امام خامنه ای بر آن حکم می راند.
نخستین سوالی که برای بیننده این مناظره پیش می آید این است که هدف این مناظره چیست ؟
این مناظره چه پیامی را می دهد ؟
از شنونده وخواننده چه طلب می کند؟
اگر نسل جدید نظاره گر این گفتگوست از تجربه این دو فعال سیاسی چه باید بیاموزد؟ چگونه نقد گذشته را چراغ راه امروز سازد و آن آموخته را در مبارزه امروز خود “از دید مناظره کنندگان که در تعامل با حاکمیت امروز جمهوری اسلامی هستند” بکار گیرد؟
نخستین پیام این مناظره این است که هنوز این حکومت توان تغیر دارد. بیائید به واکاوی برخورد های نادرست خود در گذشته بپردازیم و با نقد آن مبارزه درست امروز را سازمان دهیم !
مسلما کار برد این تجربه ودرس از آن از دو حال خارج نیست. یا! انقلابی در راه است ویا بایدمردم دست به انقلابی دیگربزنند ودر صورت پیروزی آن انقلاب اپوزیسیون دیگر نباید با آن چنان کند که با انقلاب اسلامی کرد !صورت مسئله ای خنده دار با شناخت از دو کنشگر سیاسی !
یادرست تر این که هنوزبا این حکومت بسازیم! چرا که در این حکومت و شخص خامنه ای ظرفیت این هست که از طریق برخورد مدارا گرانه، نقد گذشته که اساس آن نفی خشونت وکنار آمدن با حاکمیت است با پرهیزاز خشونت و یافتن راه های تعامل و طاقت آوردن بر لگد پرانی های اصول گریان دو آتشه باب گفتگو را بازکنیم و حاکمیت را براه درست هدایت نمائیم.
جدا از این دو راه ، راهی دیگر متصور نیست .تنها کار برد این مناظره مصرف داخلی آن است بر اساس قائل بودن بر ظرفیت تغیر در حاکمیت ! زنهاردادن مردم برتقابل با حکومت و به خشونت کشیدن دامنه اعتراضات. زدن مارک جنگ افروزی و خشونت طلبی بر اپوزیسیونی که نمی خواهد از گذشته درس بگیرد! سامان دادن مبارزه ای خیالی برای کم رنگ کردن نقش افراطیون وتقویت اعتدالیون. چیزی کم رنگ تر از فرمول بندی حزب توده برای تقویت “خط امام” زمان خمینی! ادامه همان که بر که معروف که گویا هنوزادامه دارد.
روح حاکم بر این مناظره همان دکترین حجاریان است با قرائت تاج زاده ای و نگهداری! “اصلاح طلبان “بخوان اپوزیسیون”! باید تلاش کنند ضمن آنکه پایی در میان مردم دارند، پایی درون قدرت باز کنند و اگر نتوانستند، لااقل بر بخش‌هایی از بلوک قدرت تأثیر بگذارند؛ بخش‌هایی از قدرت که به دورنمای منافع ملی وفادارتر هستند و حاضرند صدای اصلی اصلاح‌طلبان را در سطوح بالا که تصمیم‌سازی در آن اتفاق می افتد را رله کنند.” .
کند کاو در گذشته وانگشت نهادن بر ظرفیت های اولیه رژیم که گویا هنوزمانند چاه های نفت امکان استفاده از آن ها نبوده وباید کشف کرد واستخراج نمودو بهره برد! هدف وروح این مناظره است .مناظرهای که از همه چیز گفت اما آن نگفت که امروز در جامعه طاعون زده ایران جاری است .
نگفت که با این سرکوب و خشونت جاری، با این دامنه وسیع زندان ،گشتار ،دزدی ،فساد ،یکه تازی نیرو های مسلح تا بن دندان! وخود شیفته متکبر، مستبد،لجوج به نام ولی فقیه که زاده همان گذشته است چه باید کرد؟
ساعت ها وهفته ها صحبت ومناظره بر اساس نقد گذشته که به نتیجه گیری وراه حلی روشن ومشخص و پاسخ گوئی به مسائل امروز جامعه منتهی نشود چیزی نیست جز حرافی، سر درگمی و بازگشت به جستجو در مرده ریگ های گذشته .
حواله به چیزی که تاریخ مصرف آن گذشته وتمام شده .البته از نظر ترتیب دهندگان آن هنوز برچسب تاریخ مصرف آن به اتمام نرسیده ومی توان خورد ونوشید وبالا نیاورد.
خب آقای تاج زاده و آقای نگهدار نتیجه این مناظره شما را چگونه باید در مبارزه امروز مردم ونیروهای ابوزیسیون حکومت بکار بندیم ؟
نتیجه ای که از این وا کاوی گرفتید را بکجای دل مردم گرسنه ،خشمگین بجان آمده از حکومت اسلامی بگذاریم ؟ خطا کردیم درست ! پیام روشن امروزتان برای این که دیگر خطا نکنیم چیست ؟
راه مبارزه با این حکومت چگونه است ؟
ازهمه چیز گفتید اما آن نگفتید که واقعی بود. ماهیت خمینی! و ماهیت رژیم از همان تهداب گذاری نخستین روزهای انقلاب که بر اساس تمامیت خواهی خمینی و بزرکترین آرزوی او ” تبدیل ملت به امت بود در حکومتی صد در صد اسلامی الگوئی برای تمام کشور های اسلامی ” !این بود رمز و خط سرخی که از روز اول خمینی دنبال می کرد و اساس تمام سیاست ها وتصمیم گیری های او بود!!
از جنگ ایران وعراق تا سرکوب به اصطلاح مخالفان خشونت طلب چون مجاهدین، حامیان خواهان شکوفائی خط امام مانند حزب توده ، در وسط ماندگانی مانند فدائیان و نهایت حتی منتقدانی چون منتظری !
درون خمینی چاهی عمیق بود از تحجرو خشونتی بدوی همراه با کینه ناشی ازتحقیرکه فکر می کرد در حق اسلام وعلما شده بود.مخالفتش با رضا شاه وشاه نه بر سر منافع مردم بلکه بر کنار گذاشته شدن شریعت مداران روحانی از قدرت بود. او برای رسیدن به هدف از هیچ جنایت وکشتاری ابا نمی کرد حتی اگر تمام ملت ایران نابود می شد.
اوجام زهر را نه بخاطرحب مردم نه بخاطر صد ها هزار جوان کشته شده در جنگ که آن را نعمت می دانست بل بخاطر ترس از شکستن بیضه اسلام و از دست رفتن حکومت الهی سر کشید که حفظ حکومت اسلامی از” اوجب واجبات” بود .
حال آقای تاج زاده وآقای نگهدارهر لباس که می خواهند برتن او بدوزید!
اما در نهایت این مردم و اپوزیسیون بودند که قربانی چنین تفکری متحجر گردیدند!

برچسب ها :

ناموجود