کد مطلب : 2517
تاریخ انتشار : شنبه 9 مارس 2019 - 19:20
- بازدید

عیان عنان از کف ندهید!

عیان عنان از کف ندهید!
ظر نگارنده است این است که افرادی از این دست که کما بیش در بخش های مختلف جامعه در اشکال مختلف مشاهده شده و می شوند باید به خود بیایند و قبول کنند که دوران آپارتاید در دنیا بسر آمده و اگر قبول داریم که جزئی از جامعه جهانی هستیم، دل های مان را از هرگونه افکار و اندیشه های برتری جویی پاک کنیم و از مرزبندی های نژادی، قومیتی، دینی، مذهبی و جنسیتی بپرهیزیم که هرگونه متاعی در این بازار، نه تنها خریداری نخواهد داشت، بلکه بر سر صاحبان این گونه متاع ها، آن خواهد آمد که بر سر همه نژادپرست ها و شوونیست های دنیا آمده و خواهد امد.؛

دقت در موارد مطرح شده در این فایل صوتی نشان می دهد که گوینده به رغم اینکه جایگاه مدیریتی نسبتا بالایی دارد اما از نظر سطح نگاه و برداشت ازمسایل جامعه ای که حداقل بخاطر ارتباط شغلی و مدیریتی با آن سروکار دارد ازجایگاه بسیار پایینی برخوردار است.
نگارنده که خود یک ترکمن اهل گلستان است و افزون بر ۳۵سال نیز در عرصه رسانه های سراسری و استانی فعال بوده است به یاد ندارد که فردی، آن هم یک مدیر کشوری، این گونه عیان عنان از کف بدهد و صفات و خصوصیاتی ناروا و زشت را به مردمانی نسبت بدهد که حداقل هر اهل نظر و اندیشه ای نسبت به اصالت، هویت و حقانیت آنها تردیدی ندارد.
بنده به گواه این قلم ناچیز که در طول این دوران نسبتا طولانی در همه حال آن را نه در راه تعصب قومیتی که در راه همگرایی انسانی، فارغ از همه تفاوت ها، بکار گرفته و می گیرد، بنا ندارد که با توصیف خصوصیات مردم ترکمن در مقام دفاع از این مردم
بربیاید که به قول معروف آنچه که عیان است چه حاجت به بیان است!و یا در مقام پاسخگویی به افاضات! فردی بربیایدکه ظاهرا از هفت خوان امنیتی، حراستی و عقیدتی گذر کرده و بر مسند مدیریت در نظام جمهوری اسلامی هم تکیه زده است!
بلکه آنچه که مطمح نظر نگارنده است این است که افرادی از این دست که کما بیش در بخش های مختلف جامعه در اشکال مختلف مشاهده شده و می شوند باید به خود بیایند و قبول کنند که دوران آپارتاید در دنیا بسر آمده و اگر قبول داریم که جزئی از جامعه جهانی هستیم، دل های مان را از هرگونه افکار و اندیشه های برتری جویی پاک کنیم و از مرزبندی های نژادی، قومیتی، دینی، مذهبی و جنسیتی بپرهیزیم که هرگونه متاعی در این بازار، نه تنها خریداری نخواهد داشت، بلکه بر سر صاحبان این گونه متاع ها، آن خواهد آمد که بر سر همه نژادپرست ها و شوونیست های دنیا آمده و خواهد امد.
البته طرح این موارد به مثابه داشتن دست بالای طرفداران برابری نژادی در دنیا و کشور ما نیست، بلکه مبارزه ای است جهانی که همه این طرفداران در هر جایی که زندگی می کنند همه روزه با مصادیق پیدا و پنهان تبعیض ها انجام می دهند.
گرچه این مبارزه امروزه با توسعه شگرف تکنولوژی های ارتباطی و پیشرفت وسایل ارتباط جمعی و بخصوص گسترش اینترنت و شبکه های اجتماعی در فضای مجازی، کیفیت متفاوت و کارآمد تری به خود گرفته است و دیگر، نهادهایی که سال ها با تمسک به رویه های عرفی و قانونی و ساختارگرایی، تبعیض های مختلف را در میان شهروندان یک جامعه نهادینه کرده بودند در برابر حریف تازه نفسی به نام فضای مجازی با چالش های جدی مواجه شده اند.
این فضا امروز به مانند جریان آبی است که در زمین خشک و لم یزرع جاری باشد و هرجا که لانه مورچه ای سر راهش قرار بگیرد با پرکردن آن باعث خروج همه مورچه ها از لانه بشود.
و آخر اینکه، دیگر آن زمان گذشت که انسان ها در خلوت خود و خودی های خود، برای دیگران تصمیم بگیرند، چرا که این خلوت ها دیگر به برکت فضای مجازی تبدیل به جلوتهایی شده است که چون شمشیر بر فرق تاریک اندیشان در تاریک خانه های شان فرود می اید و فضاهای تاریک و سیاه را در کسری از زمان در معرض دید و قضاوت افکار عمومی قرار می دهد.
تاج محمد کاظمی

برچسب ها :

ناموجود