فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ دوم)

فلسفه از روشنگری تا امروز (بخشِ دوم)

ژان- ژاک روسو نیز منتقدِ حکومتِ مطلقه بود. رساله‌یِ مشهورِ او به نامِ «قراردادِ اجتماعی» (۱۷۵۴) با این جمله آغاز می‌شود: «انسان [موجودی] آزاد است، اما همه‌جا در بند است.» روسو حتی از لاک و منتسکیو هم رادیکال‌تر بود و می‌خواست تمامِ حصارهایِ طبقاتی را برچیند.؛
تاریخ مطلب: سه شنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۸  | شماره مطلب: 3183   
فلسفه از روشنگری تا امروز/ بخش نخست

فلسفه از روشنگری تا امروز/ بخش نخست

رُبرت تْسیمر Robert Zimmer در سالِ ۱۹۵۳ در تریر، یکی از شهرهایِ آلمان، به دنیا آمد و در رشته‌یِ فلسفه و ادبیاتِ انگلیسی تحصیل کرد. پس از دریافتِ درجه‌یِ دکتری در سالِ ۱۹۸۹ در دانشگاهِ دوسلدورف و دانشگاهِ آزادِ برلین به تدریس پرداخت؛
تاریخ مطلب: یکشنبه ۱۷ آذر ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۲  | شماره مطلب: 3095   
«دموکراسی دیجیتالی؟ احزاب در عصری نوین» – فصل چهارم

«دموکراسی دیجیتالی؟ احزاب در عصری نوین» – فصل چهارم

ین فصل بر اساس دو سئوال اساسی ساختار‌بندی شده: اول این که اگر رابطه‌ای بین نوع حزب و درجهٔ فعالیت و شکل آن، در رسانه‌های اجتماعی وجود دارد، دیگر این که اگر رابطه‌ای بین نوع حزب و استفاده موفقیت‌آمیز از رسانه‌های اجتماعی وجود دارد.؛
تاریخ مطلب: چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۳  | شماره مطلب: 3063   
«دموکراسی دیجیتالی؟ احزاب در عصری نوین» – فصل سوم

«دموکراسی دیجیتالی؟ احزاب در عصری نوین» – فصل سوم

دیجیتال دموکراسی؟ تجزیه تحلیل می‌کند که چگونه دیجیتالی شدن جامعه و رشد و گسترش شبکه‌های اجتماعی می‌توانند به احیای اهمیت یافتن دوباره نقش احزاب سیاسی کمک کنند. شبکه‌های اجتماعی می‌توانند ایجاد و برقراری رابطه سریع بین نمایندگان و رای دهندگان را ممکن سازند. اما، آیا احزاب سیاسی تا چه میزان در استفاده از امکانات نوین خوب عمل می‌کنند؟؛
تاریخ مطلب: یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۷:۱۴  | شماره مطلب: 3027   
ایدئولوژی هندی

ایدئولوژی هندی

جنبش عدم خشونت گاندی چه سیری را در هند پیمود و چه نقشی در استقلال هند بازی کرد؟ عقاید سیاسی و مذهبی گاندی چگونه تکوین یافتند و ما چگونه باید نسبت به گسترش و اشاعه هندوئیسم و روایت ویژه گاندی از آن در جنبش استقلال هند قضاوت کنیم؟ چگونه باید با جواهر لعل نهرو که نظام دودمانی را در حزب کنگره بنیان نهاد، برخورد نمود؟ ؛
تاریخ مطلب: جمعه ۸ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۷  | شماره مطلب: 3003   
آخــریـن روشـــنائــی

آخــریـن روشـــنائــی

"آخرين ‌روشنائی" تئُودور کاليفيدوس‌، ‌‌رمُانی‌ عميق‌، ‌گرم ‌و بسيار قوی ‌در
 باره ستيز بين ‌رنج ‌و عشق‌ به‌زندگی ‌و تاثیر عشق در هستی انسان‌ها است.‌ بُرشی ‌عميق ‌و
 جانکاه ‌در زندگی ‌مهاجرين‌. ‌شخصيت‌های ‌‌کتاب ‌چهره‌های ‌آشنائی‌ هستند‌ که ‌همهٔ ‌آنهائی ‌که ‌ا‌ز سر اجبار و یا ا‌ز بد حادثه ‌تن ‌به‌زندگی ‌درغربت ‌داده‌اند، آنها را
 ‌می‌شناسند.؛
تاریخ مطلب: چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۸  | شماره مطلب: 2933   
«دموکراسی دیجیتالی؟ احزاب در عصری نوین» – فصل دوم

«دموکراسی دیجیتالی؟ احزاب در عصری نوین» – فصل دوم

آیا همه احزاب سیاسی شرایطی خوب برای استفاده از رسانه‌های اجتماعی برای تقویت رابطه‌اشان با رأی‌دهندگان و یا بهبود یکپارچگی درون حزبی دارند؟ آیا رسانه‌های اجتماعی به احزاب تازه تأسیس شده با منابع کم و یک دستور کار سیاسی آلترناتیو کمک خواهند کرد؟ و یا این که رسانه‌های اجتماعی به پلاتفرم جدیدی تنها برای احزاب سنتی، با امکانات و تشکیلات خوب تبدیل خواهند شد؟؛
تاریخ مطلب: چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۷  | شماره مطلب: 2910   
«دموکراسی دیجیتالی؟ احزاب در عصری نوین»*

«دموکراسی دیجیتالی؟ احزاب در عصری نوین»*

زمانی که رأی‌دهندگان به احزاب سیاسی پشت کنند، مشروعیت کاندیداهای جذب و نامزد شده توسط حزب برای آن انجمن و نهاد سیاسی نیز بی‌معنا می‌شود. اگر رأی‌دهندگان اعتمادی به حزب نداشته باشند، چرا باید به کاندیداهایی که حزب نامزد کرده اعتماد داشته باشند؟؛
تاریخ مطلب: چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ - ۲۰:۴۰  | شماره مطلب: 2908   
فرجام سوسیال‌دموکراسی سوئد و دولت رفاه

فرجام سوسیال‌دموکراسی سوئد و دولت رفاه

یوران تربورن معتقد است که در دوره‌ای که مفهوم طبقه و تحلیل طبقاتی از مباحث سیاسی و آکادمیک سوئد رخت بربسته است باید دوباره سراغ این مفهوم و تحلیل طبقاتی رفت. برای یوران، مفهوم طبقه هم یک ابزار تحلیلی انتقادی است و هم ابزاری برای تقویت حس همگرایی و اتحاد بین اعضای طبقه در جهت مقاومت در برابر این سیستم و همچنین مبارزه بر علیه وضع موجود.؛
تاریخ مطلب: یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۹  | شماره مطلب: 2901   
ساختار و ترکیب ملت ترکمن

ساختار و ترکیب ملت ترکمن

 این مقاله بخش مربوط به ترکمنها است که از کتاب «ملل ترک. بخشهایی ازتاریخ اتنیکی»، ترجمه شده. این کتاب به جنبه‌های تاریخ نویسی و مطالعه منابع پژوهش قوم شناسی برخی ملل ترک و مسائل کلیدی تاریخ اتنیکی آنها از جمله ترکمنها پرداخته است.هیئت تحریه ی این کتاب عبارتند از: گروموف د.و.، گوبوگلو م.ن.، اوستاپنکو ل.و.،

تاریخ مطلب: چهارشنبه ۲۹ شهریور ۱۳۹۶ - ۲۱:۱۴  | شماره مطلب: 788