روایت‌هایی از دردسرهای اشتغال زنان در ایران

روایت‌هایی از دردسرهای اشتغال زنان در ایران

در جامعه امروز به وضوح مشاهده می‌کنیم که زنان برای ورود به عرصه کار به شدت در تنگنا بوده و با پینشهادات کثیفی نیز مواجه می‌شوند. زنانی که بسیاری از آن‌ها نان‌آور خانه بوده یا در حداقلی‌ترین حالت به فعالیت در عرصه‌ای مشخص که در چنگال اقتدار برخی مردان قرار گرفته است علاقه دارند. در این شرایط انتخاب همه زنان یکسان نیست، اما همگی آنان قربانی وضعیتی مشابه هستند، قدرت مردان در عرصه کار و نگاه جنسی به زنان.؛
تاریخ مطلب: پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۵  | شماره مطلب: 4860   
تاریخ مطلب: پنج شنبه ۹ تیر ۱۴۰۱ - ۱۲:۱۶  | شماره مطلب: 4858   
تاریخ مطلب: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۷  | شماره مطلب: 4856   
تاریخ مطلب: چهارشنبه ۸ تیر ۱۴۰۱ - ۱۷:۴۹  | شماره مطلب: 4854   
شیفتگی سیاسی، نابینائیِ سیاسی

شیفتگی سیاسی، نابینائیِ سیاسی

یک جانبه نگری ( unilateralism) و تنگ نظری ( insularism) نیز همنشین های شیفتگی اند. این ناهنجاری به اشکال مختلف و در حوزه های متفاوت بر روشنفکران و اهل سیاست تاثیر گذاشته است. برای نمونه بخش بزرگی از روشنفکران چپ، امپریالیسم را قاطعانه نفی می کرد ند اما به فاجعه ای به نام ” سوسیالیسم واقعا موجود ” کمترین نقد روا نمی دانستند.؛
تاریخ مطلب: یکشنبه ۵ تیر ۱۴۰۱ - ۱۷:۵۷  | شماره مطلب: 4852   
آیا رژیم پوتین فاشیستی است؟

آیا رژیم پوتین فاشیستی است؟

این یک رژیم امپریالیستی است. دقیق‌تر، من آن را یک دیکتاتوری عوامانه ناسیونال-امپریالیستی می‌نامم. رژیم پوتین بدون تردید عناصر فاشیستی نیز دارد. اما مفهوم فاشیسم مسئله‌ساز است، زیرا مفهومی نسبتا نامشخص است.‏؛
تاریخ مطلب: جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۷  | شماره مطلب: 4850   
همراهی‌ها و همگرایی‌ها

همراهی‌ها و همگرایی‌ها

ایران برای همه ایرانیان است و نه تنها برای گروهی ویژه. باید توجه به ساختار دمکراتیک حکومت داشت و آن را سازمان و سامان داد تا از دور باطل استبداد و دیکتاتوری بیرون آییم. دمکراسی‌های مدرن یا جوامع باز نشان می‌دهند که در این جوامع، دیکتاتورترین افراد، درست به دلیل ساختارهای دمکراتیک، هرگز هیچ شانسی برای رفتارهای دیکتاتور منشانه نداشته‌اند و ندارند.؛
تاریخ مطلب: جمعه ۳ تیر ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۰  | شماره مطلب: 4848   
دورنمای تحقق عدالت اجتماعی در ایران

دورنمای تحقق عدالت اجتماعی در ایران

یکی از مفاهیم کلیدی که در تئوری‌های مربوط به عدالت اجتماعی وجود دارد، رابطه عدالت با رشد و توسعه است. هر نوع تلاشی برای اینکه این رابطه را به‌طور یک جانبه‌ای به سمت عدالت ببریم بدون اینکه توضیحی درمورد ارتباط آن با توسعه و رشد داشته باشیم، طبعا به تقسیم فقر منجر خواهد شد. ؛
تاریخ مطلب: دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۹  | شماره مطلب: 4845   
جامعه‌شناسی یک بیماری

جامعه‌شناسی یک بیماری

حکومت‌هایی که فقط توسط انقلاب‌های خونین می‌توان آنها را از قدرت خلع کرد و به زیر کشید. پوپر آنها را حکومت‌های استبدادی یا همان دیکتاتوری می‌نامد.؛
تاریخ مطلب: دوشنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۷  | شماره مطلب: 4843   
اپوزیسیون ومشکلِ تورم«خود رهبر پنداری»

اپوزیسیون ومشکلِ تورم«خود رهبر پنداری»

مطرح شدن، گسترش و پذیرش مباحثی پیرامون رهبری جمعی و مدیریت عقلانی و دموکراتیک، به ویژه همکاری و همگرائی در میان شخصیت‌ها و نیروهای اپوزیسیون در داخل و خارج، آنهم به مدد رشد نسبی سازو کارهای دموکراتیک و جنبش‌های مدنی امیدها بر انگیخته ست؛
تاریخ مطلب: شنبه ۱۴ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۹:۰۹  | شماره مطلب: 4841