کد مطلب : 5217
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱ - ۲۳:۰۰
- بازدید

تورکمن‌های دمکرات ایران؛

اعدام مجید رهنورد را محکوم می کنیم!

اعدام مجید رهنورد را محکوم می کنیم!
ما ضمن تسلیت به مردم ایران، این جنایت ضدانسانی را محکوم کرده و از تمامی سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی خواستاریم که از تمامی امکانات و توانایی های خود برای توقف ماشین کشتار حکومت ایران بهره برداری نمایند.؛

حکومت اسلامی با به دار آویختن «مجید رهنورد» جوان ۲۳ ساله نشان داد که توجهی به بیانیه های سیاسی جامعه بین الملل و ارزش های انسانی حقوق بشر نداشته و همچنان بر کشتار مخالفین خود اصرار دارد.مجید رهنورد در ۲۹ آبان دستگیر و در طی چند روز بازجویی، همرا با شکنجه های شدید با دستی شکسته در یکی از بیدادگاه های مشهد حاضر و در مدت زمانی کوتاه، بدون دسترسی به وکیل مدافع و رعایت بدیهی ترین اصول دادرسی به اعدام محکوم گردید.

۱۳ روز بعد از دادگاهی ساختگی، تحت امر دستگاه های امنیتی، بدون اطلاع دادن به خانواده و نداشتن حتی فرصت خداحافظی با آنها، سحرگاه روز دوشنبه در ملا  عام به دار آویخته شد.این جنایت در سکوت بیشرمانه جامعه جهانی بوقوع پیوسته است.

تا امروز آمریکا، اتحادیه اروپا و دیگر مجامع بین المللی هیچ اقدامی جدی و قاطعی در پیشگیری از این جنایات حکومتی انجام‌نداده و فقط به صدور چند بیانیه سیاسی اکتفا نموده اند.ادامه سیاست مماشات گرایانه غرب و مجامع بین المللی نشانگر آن است که مسئله نقص آشکار حقوق بشر، کشتار کودکان در کف خیابان ها در ایران برای آنهااز اولویت خاصی برخوردار نمی باشد.قتل حکومتی «مجید رهنورد» جنایت دیگری از جنایات بیشمار حکومت اسلامی طی ۴۳ سال بوده و نقط سیاه دیگری بر پرونده تاریک آن خواهد بود.

ما ضمن تسلیت به مردم ایران، این جنایت ضدانسانی را محکوم کرده و از تمامی سازمانهای حقوق بشری و نهادهای بین المللی خواستاریم که از تمامی امکانات و توانایی های خود برای توقف ماشین کشتار حکومت ایران بهره برداری نمایند.

تورکمن‌های دمکرات ایران

دوشنبه ۲۱ آذر ۱۴۰۱

منبع : تلگرام :تورکمن های دمکرات ایران

برچسب ها :

ناموجود