کد مطلب : 5052
تاریخ انتشار : دوشنبه 24 اکتبر 2022 - 18:16
- بازدید

امیر جواهری لنگرودی ؛

یادداشت روزانه ( نمره پانزدهم )

یادداشت روزانه ( نمره پانزدهم )
درشروع برنامه، جمعیت خاضر در برلین را هشتاد (۸۰) هزارنفراعلان داشتند،پس آنگاه که موج جمعیت هویدا گردید واظهارات پلیس جمعیت رابالای۱۰۰هزارنفرتخمین میزند.همزمان بسیاری ازپایتخت هاو شهرهایی کشورهای اروپائی شاهد اعتراضات ایرانیان خارج ازکشوربودند که سرنگونی نظام اسلامی راباشعار«مرگ بردیکتاتور» و«زن- زندگی- آزادی»در همآوایی با اجتماع عظیم برلین فریاد زدند.؛

امیر جواهری لنگرودی : یادداشت روزانه ( نمره پانزدهم ) همگرایی اعتراضات ضد دیکتاتوری بین داخل و خارج و فروریزی فاصله ها …!
روزشنبه ۲۲اکتبر۲۰۲۲را درتاریخ مبارزات ما درتبعید به ناگزیرمان درجایِ جایِ جهان، بعنوان یک رویداد بزرگِ تاریخی، باید بشمارآورد. ایرانیان به هرنحوی که ممکن بود ازسراسراروپا راهی برلین شدند.

درشروع برنامه، جمعیت خاضر در برلین را هشتاد (۸۰) هزارنفراعلان داشتند،پس آنگاه که موج جمعیت هویدا گردید واظهارات پلیس جمعیت رابالای۱۰۰هزارنفرتخمین میزند.همزمان بسیاری ازپایتخت هاو شهرهایی کشورهای اروپائی شاهد اعتراضات ایرانیان خارج ازکشوربودند که سرنگونی نظام اسلامی راباشعار«مرگ بردیکتاتور» و«زن- زندگی- آزادی»در همآوایی با اجتماع عظیم برلین فریاد زدند.

نکته گفتی آنکه؛ حضور غیر ایرانی ها در این همایش کم نظیرچشمگیر بود و این خود نشانی ازحمایت افکارعمومی شهروندان اروپائی ازخیزش مردم ایران است که این پشتیبانی دستآورد بزرگی برای جنبش انقلابی ما بشمار می رود … باید به تقویت این همگرایی ها بیش از پیش اندیشید . باید مسئله صف بندی داخل و خارج را به بایگانی تاریخ سپرد و شکست گمانه زنی های ذهنی و غیر واقعی را پذیرفت .

باید گفت: درهم تنیدگی تجربه پیران و نیرومندی توان جوانان دختر و پسرما در خیابان ها در هم آمیزی با یکدیگر و با دستان خالی دربرابر دشمنی قداره بند، با شگردهایی تازه و نو به نو ، زیبایی می آفرینند . این عزیزان ما در خیابان و در سطوح مختلف جامعه ، این همدلی وهمرایی را یافته اند و درهرزمان ممکن آنرا فریاد می دارند که عاشقان بی تاب زندگی برای رسیدن به آینده ای که در آن انسان فارغ از رنج هاو نابرابری های طبقاتی وستم و نارواهای نان وجان ، و دیگر ناداشته های زندگی ازهرنوع بزید تا شادی و رفاه و آبادی ، امری بدور از دسترس و رویا نباشد .باید به آن سوی رویا رفت و به آفریدن هر آنچه ملموس و شدنی است پرداخت و این میسر نمی شود ، مگر آنگاه که دادگری اجتماعی با ازادی هم آغوش شود تا رویا در واقعیت زندگی به ثمر بنشیند . ایدون باد !

برچسب ها :

ناموجود