کد مطلب : 5024
تاریخ انتشار : یکشنبه 16 اکتبر 2022 - 23:58
- بازدید

غفور .گ ؛

دستاوردهای جنبش “زن، زندگی، آزادی “

دستاوردهای جنبش “زن، زندگی، آزادی “
* گذر مردم از سیاست "اصلاح طلبی و اصلاح پذیر بودن نظام ولایی. اصلاح طلبان تا این اواخر نقش "سوپاپ اطمینان" را بازی می کردند. انها که سیاست اصلاح طلبی را کم هزینه ترین آلترناتیو برای تغییرات دمکراتیک در چارچوب جمهوری اسلامی تبلیغ می کردند و مردم را همواره از خطر سوریه ای شدن ایران می ترساندند؛

جنبش انقلابی زن زندگی آزادی اساس را بر نفی و گذار از این نظام نکبت و رهایی از آن قرار داده است. این جنبش علیرغم سرکوب، و خشونت وحشیانه اش علیه زنان، دانشجویان و حتی دانش آموزان نو جوان در کف خیابان، هر روز رادیکالتر و پویاتر شده و سیر صعودی خود را طی میکند. این جنبش تا به امروز دستاوردهای زیادی داشته است :

*قوی ترین تشکیلات(سازمان دهی ) غیر متمرکز ، را تجربه کرده است، که تا به امروز اعتراضات را به طرز هوشمندانه ای سازماندهی و هدایت نموده است.
*شکاف پر نشدنی مردم و نظام ولایی عمیق تر شده است. برگشت به شرایط سیاسی قبل از شروع اعتراضات غیر ممکن شده است. نفرت از حاکمیت بیشتر و اکثریت مردم خواهان تغییرات ساختاری و رفتن نظام هستند.
* فرو ریختن حصار ترس بین مردم، بخصوص جوانان از ارگان های سرکوب. جسارت زنان جوان در مقابله با نیروهای سرکوب گر تحسین جهانیان را بر انگیخته است.
*این جنبش مردم سراسر ایران را متحد کرد. حمایت سراسری مردم ایران از اعتراضات مردم کرد به قتل مهسا امینی این دختر کرد اهل سقز، اتهام “تجزیه طلبی” اقوام ایران بخصوص به کرد ها از طرف حکومت و ناسیونالیست های ایرانی و شونیست های “چپ نما “را بی اعتبارتر نمود.

* با حمایت های گسترده ی ایرانیان ساکن خارج از کشور از جنبش سراسری، پل ارتباطی اپوزیسیون داخل و خارج ،مستحکم تر شد . فاصله ی داخل و خارج کم گشته، زمینه ی همکاری های گسترده ی آنها هموار تر گردید.
*علاوه بر پشتیبانی بخش زیادی از ورزشکاران، سلبریتی ها و هنرمندان داخل کشور از این جنبش، توانست حمایت وسیعی از سیاستمداران، خوانندگان، هنرپیشه ها، دانشمندان و نویسندگان بین المللی را به خود جلب نماید.
* این جنبش موجب تشدید سردرگمی و تزلزل در ارگانهای سرکوب و عمیق تر شدن شکاف در هرم قدرت شده است. مطمئنا با تداوم جنبش شاهد ریزش بیشتری از طرفداران نظام خواهیم بود .
* گذر مردم از سیاست “اصلاح طلبی و اصلاح پذیر بودن نظام ولایی. اصلاح طلبان تا این اواخر نقش “سوپاپ اطمینان” را بازی می کردند. انها که سیاست اصلاح طلبی را کم هزینه ترین آلترناتیو برای تغییرات دمکراتیک در چارچوب جمهوری اسلامی تبلیغ می کردند و مردم را همواره از خطر سوریه ای شدن ایران می ترساندند. اندک اعتبار باقیمانده ی خود را در بین مردم از دست داده اند.
*جنبش پویای “زن ،زندگی، آزادی” مشروعیت نظام، اعتبار و “اقتدار” ولی فقیه را زیر پاهایش له نمود. باز گرداندن این اعتبار و مشروعیت به قبل از خیزش غیر ممکن خواهد بود.

غفور .گ ۱۶ اکتبر ۲۰۲۲

برچسب ها :

ناموجود