کد مطلب : 5005
تاریخ انتشار : پنج‌شنبه 13 اکتبر 2022 - 20:15
- بازدید

امیر جواهری لنگرودی؛

به هوش باش؛دمپایی پوش ها و کفش ملی پوش های سوش ، شاه عبدالعظیم و نازی آبادها آمدند!

به هوش باش؛دمپایی پوش ها و کفش ملی پوش های سوش ، شاه عبدالعظیم و نازی آبادها آمدند!
آنچه بدیهی بنظر میرسد؛ برای مردم ما دراین خیزش، بازپس‌گیری زندگی از اسارت حاکمیت خون و جنون و جنایت، به خواست همگانی تبدیل شده است. پس به لحاظ ذهنی یک درد مشترک و خواست مشترکی به وجود آمده و گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی را در احساس و ابراز آن شریک نموده و آنان را به عمل جمعی رهنمون شده است؛

آخرین تابوت مزّینیادداشت نمره ده به هوش باش؛
آنچه بدیهی بنظر میرسد؛ برای مردم ما دراین خیزش، بازپس‌گیری زندگی از اسارت حاکمیت خون و جنون و جنایت، به خواست همگانی تبدیل شده است. پس به لحاظ ذهنی یک درد مشترک و خواست مشترکی به وجود آمده و گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی را در احساس و ابراز آن شریک نموده و آنان را به عمل جمعی رهنمون شده است.

با حضورمیدانی محروم ترین نیروهای مختلف اجتماعی ( زنان- کارگران- معلمان – بازنشستگان- استادان – دانشجویان – دانش آموزان- پرستاران – بهیاران- پزشکان متعهد – کشاورزان زحمتکش و … ) به عنوان کنشگران اصلی و صاحب حق که در آن مرز‌ها و تفاوت‌های طبقاتی، جنسیتی، قومی، مذهبی به‌طور موقت و به نفع خیز عمومی بزرگ‌تری رنگ می‌بازند، به نظر می‌رسد خیزش وارد موحله نوین و بالنده تری شده است.

بی اختیاربه یاد حرف های چند سال پیش حاج سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه، مدتی پس از اعتراضات دورهای پیش،درتجمع فعال بسیجی ها برای اهل و بیتش گفته بود: « از اون روزی باید بترسیم که دمپایی‌پوش‌ها و کفش‌ملی‌پوش‌های شوش و شاه عبدالعظیم ،خیابان پیروزی،آن روزاگرقاط زدن وپشت ولایت نبودند، ریختد توی خیابون، اون روزباید فرارکنی و ول کن برو خارج، اون روز باید فرار کنیم، بترسیم.اگر آنها پشت خط را ول کردند، ان روز باید فرار کنیم و می ترسیم، ویلا آروغ زدن آنهاییکه از پل پارک وی بیایند پائین وعربده بکشند، آن روز خیالی نیست ؛ عزیز من ، استقبال می کنیم . » (۱) باری شوش- نازی آباد و شاه عبدالعظیمی ها آمدند،آری زمان فرار شمایان فرا رسیده است.

ول معطلید! جدال کفِ خیابانیِ که نمایش آنراهر روزه نوجونان و جوانان در جای جای کشور سنگر می سازند حاصل تجربه ای چهل و سه ساله از گردن نگذاشتن و نافرمانی از خانواده گرفته ، مدرسه ، خیابان ، کارخانه آزموده شده و حاصلش امروز در برخورد با عوامل سرکوب به شیوه های گوناگون خود را می نمایاند و به کار گرفته می شود. این آن دستآوردیست که رژیم عقب مانده وپیشا تاریخی از درک آن عاجز مانده و در حلقه اظهارات آن ازهرسو که میروند به دیوارعظیم این تجربه میزنند بی نتیجه می ماند. این درخت تناوروتنومند، به بارنشستهِ امروزمان را،کهنه تبرهایِ زنگار بسته حاکمیت جزم اندیش که دورانش به سرآمده، چاره نتوان کرد. بیگمان گورستان تاریخ جایگاه ناگزیر آنان است .

این فرایند به مدد فن آوری جدید و فضای مجازی و شریان های ارتباطی، شتاب فزاینده ای یافته است. هیچ جای تعجبی ندارد که این شرایط سرنوشت ساز را رهبر« نخود مغز» کشور ، در نیابد و چونان با نام نهادن « اغتشاش های پراکنده» ، « طراحی های انفعالی و ناشیانه دشمن» و … به یاوه گوئیهای همیشگی اش برابر این خروش ادامه دهد و همچنان آنرا با دشمنان خیالی و توطئه آنان نسبت دهند . زهی خیال باطل. روز ما فرداست، فردا روشن است، ایدون باد! پنجشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۱ برابر با ۱۳ اکتبر ۲۰۲۲

برچسب ها :

ناموجود