کد مطلب : 4955
تاریخ انتشار : جمعه ۸ مهر ۱۴۰۱ - ۱۵:۴۶
- بازدید

رحیم اجانلی؛

دیر نیست که دیهیم پیروزی بر تارک مردم خواهد درخشید

دیر نیست که دیهیم پیروزی بر تارک مردم خواهد درخشید
تداوم تظاهرات و ترکیب آن با اعتصابات سراسری همراه با شعار نویسی و فریاد مرگ بر دیکتاتور از بام خانه ها و بوق زدن ماشین ها و اشکال دیگر مبارزاتی راه رسیدن به پیروزی را هموارتر می کند. اکنون که زنان و جوانان میهن در خرمن هستی آتش انداخته اند بی شک از شعله خون مهسا ها، حدیث ها، غزاله ها و ... بر تارک مردم ایران دیهیم پیروزی خواهد درخشید.؛

از بایرام بی بی ملتی تا مهسا (ژینا) امینی“ای آخوندها؛ تاجران خون و طلا

اکنون به پایان رسیده دور شما

کاروان های نو سفر، زنان میهن اند

سازندگان فردا جوانان ایران اند

روی هر برگ و هرجوانه نو

می نویسند: زن، زندگی، آزادی” (ژاله اصفهانی-با اندکی تغییر)

جنبش ضد حکومتی مردم ایران که با اعتراض به قتل و مرگ مظلومانه مهسا (ژینا) امینی آغاز شد سراسر ایران را با شعار «زن، زندگی، آزادی» درنوردیده و در گستره جهانی طنین انداز شده است. طی چهارده روزی که از این جنبش می گذرد به گزارش سازمان های حقوق بشری ۷۶ نفر جان باخته و بیش از ۱۳۰۰ نفر بازداشت شده اند و شمار بازداشت شدگان همچنان رو به افزایش است و بازداشت شدگان تحت شکنجه و آزارهای جسمی و روانی قرار می گیرند. علیرغم شدت عمل وحشیانه ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی علیه مردم، جنبش ضد حکومتی با فریاد شعارهای «زن، زندگی، آزادی»، مرگ بر دیکتاتور، مرگ بر خامنه ای، این آخرین پیامه – هدف خود نظامه و … همچنان ادامه دارد و هر روز که می گذرد اشکال پیچیده تری به خود می گیرد. در عین حال بیش از پیش افکار عمومی جهانی را به خود جلب می کند و همبستگی بسیاری از شخصیت ها و نهادهای هنری، سیاسی و اجتماعی جهان را با شعار«زن، زندگی، آزادی» و محکومیت جمهوری اسلامی و پایان دادن خشونت ها علیه زنان و مردم معترض برانگیخته است.

هیچ کس تصور نمی کرد که قتل مهسای ۲۲ ساله و زیبا روی کرد جنبشی به این عظمت و فراگیر را کلید بزند. جنبشی که از سقز تا تهران، از اصفهان تا زاهدان، از اهواز تا گنبد و سراسر ایران را در برگرفت. این جنبش در اعتراض به حجاب اجباری و قتل از سوی پلیس رژیم آغاز شد، اما در واقع این جنبش آینه ای از مبارزه با تبعیض علیه زنان که اشکال گوناگونی داشته؛ از اصلی ترین خواست های جامعه بوده و هست و تصادفی نیست که پرچمدار این جنبش زنان میهن مان هستند. این خواست در تضادی بنیادین و آشتی ناپذیر با اصول و اعتقادات حکومت اسلامی قرار دارد. لذا هدف نه رفع حجاب اجباری که برچیدن کل نظام جمهوری اسلامی است.

جمهوری اسلامی حیات ۴۴ ساله اش را بر دو  محور پیش برده است. سرکوب خشونت بار و دروغ. سرکوب با هدف ایجاد ترس و رعب و دروغ به قصد خام کردن و تفرقه افکنی در صفوف مردم. حکومت در چند هفته اول بعد از قدرت گرفتن به کردستان و تورکمن صحرا حمله نظامی کرد. رهبران شوراهای تورکمن صحرا توماج و یارانش را شبانه ربودند و بعد از چند روز اجساد شکنجه شده و گلوله باران شده آن ها را در زیر پلی در جنگل گلستان رها کردند. در سال های ۶۰ و ۶۱ خورشیدی جوانان مخالف حکومت را در دادگاه های خیابانی دو سه دقیقه ای تیرباران کردند. در سال ۶۷ هزاران زندان سیاسی را کشتند. در سال های بعد بسیاری از رهبران بالفعل و بالقوه سیاسی را در داخل و خارج کشور ترور کردند. به دنبال آن قتل های زنجیره ای را در پرونده سیاه شان رقم زدند. جنبش سالهای ۷۸، ۸۸، ۹۶، ۹۸، ۴۰۰ را به خاک و خون کشیدند. کشته شدن دهها و شاید صدها هزار نفر از کرونا مسئولیتش مستقیما با جمهوری اسلامی است. کلیه این جنایات را با دروغ های خود سعی کرده اند توجیه کنند. اکنون مشت جنایت کاران دروغ گو باز شده و مردم ایران آگاه شده اند. ترس شان ریخته و فریب خدعه ها و دروغ های آخوندها را نمی خورند. اما باید هوشیار بود که رژیم آخوندی تجربه بسیار بالایی در کشتار و سرکوب دارد به ویژه آن ها بیرحمانه افرادی را که سازمان گر هستند و یا استعداد رهبر شدن دارند را مورد هدف اصلی شان قرار می دهند.

تداوم تظاهرات و ترکیب آن با اعتصابات سراسری همراه با شعار نویسی و فریاد مرگ بر دیکتاتور از بام خانه ها و بوق زدن ماشین ها و اشکال دیگر مبارزاتی راه رسیدن به پیروزی را هموارتر می کند. اکنون که زنان و جوانان میهن در خرمن هستی آتش انداخته اند بی شک از شعله خون مهسا ها، حدیث ها، غزاله ها و … بر تارک مردم ایران دیهیم پیروزی خواهد درخشید.

زن، زندگی، آزادی # مهسا امینی

رحیم اجانلی

۳۰ سپتامیر ۲۰۲۲

 

برچسب ها :

ناموجود