کد مطلب : 3381
تاریخ انتشار : جمعه ۲ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۰۴
- بازدید

سو:۱ ۲ فوریه، روز جهانی زبان مادری است.؛

زبان مادري

زبان مادري
هر چند حق آموزش به زبان مادری در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به شکلی ناقص در ماده های ۱٥ و ۱٩ مورد تأیید و تصریح قرار گرفته است. اما متأسفانه همین قوانین ابتر نیز طی 40ساله اخیر نه تنها به دست فراموشی سپرده شده بلکه هرگونه تلاش برای احیا و حفظ زبان مادری معادل تجزیه طلبی قلمداد شده است.؛

دیوار «دوستت دارم» در پاریس. دیواری که بر آن عبارت دوستت دارم به زبان‌های مختلفی از جمله فارسی درج شده است.سو:۱ ۲ فوریه، روز جهانی زبان مادری است. این روز برای ترکمن های ایران از آن رو دارای اهمیت ویژه است، که آن ها از حق آموزش به زبان مادری خود محرومند. از نظر متخصصین زبان و زبان شناسی، محققین امور اجتماعی و روانشناسی، آموزش به زبان مادری هم به لحاظ انسانی و هم به لحاظ حقوقی یک حق مسلم شناخته می شود
زبان بخش جدائی ناپدیری از هویت یک فرد بشمار می رود. در واقع یک فرد، یک قوم و یا ملتی را بدون زبان آن نمی توان شناخت. زبان نه فقط نقش یک وسیله برای شناخت و ایجاد رابطه با محیط پیرامون است؛ بلکه مهمتر از آن ظرفی برای اندیشه و فرهنگ و آفرینش تفکر است.
هر چند حق آموزش به زبان مادری در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به شکلی ناقص در ماده های ۱٥ و ۱٩ مورد تأیید و تصریح قرار گرفته است. اما متأسفانه همین قوانین ابتر نیز طی ۴۰ساله اخیر نه تنها به دست فراموشی سپرده شده بلکه هرگونه تلاش برای احیا و حفظ زبان مادری معادل تجزیه طلبی قلمداد شده است.
انکار واقعیت نه تنها کمکی به روند حل معضلات جامعه بحران زده ایران نمی کند بلکه منجر به هدر دادن انرژی و سرمایه های انسانی و ملی گشته و بحران در جامعه را افزایش می دهد. واقعیت اجتماعی جامعه ایران را بایستی درتنوع قومی، تنوع زبانی، تنوع فرهنگی، تنوع مذهبی و تنوع ملیتی جستجو کرد. انکار این تنوع و انحصاری شدن سیستم آموزشی در دست یک زبان، یک فرهنگ، یک قوم و یک مذهب و ایدئولوژی تا به امروز ادامه داشته است. این سیاست و اندیشه تاکنون اثرات و تبعات زیانبار و جبران ناپذیری بر رشد و توسعه و به طور کلی بر پیکر کشور وارد ساخته است. خلاصه این که اندیشه و سیاست یکسان سازی اصلی ترین مانع تحقق آموزش به زبان مادری است. اما تجارب جهانی حاکی از آن است که این سیاست دیر یا زود شکست خورده و از بین خواهد رفت. به قول خوان بروسا شاعر کاتالونی زبان: فرهنگ بهترین اسلحه بشر در مقابله با زور و ستم است، و من بدون زبانم فرهنگی ندارم، فرانکو و فاشیست هایش این مسئله را خیلی خوب می دانستند؛ آن ها سعی کردند که زبان مان را بگیرند، ولی شکست خوردند و اکنون این فرانکوست که مرده و از بین رفته است نه زبان کاتالان.

برچسب ها :

ناموجود