کد مطلب : 3042
تاریخ انتشار : یکشنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۱
- بازدید

معرفی کتاب “گرگ و میش هوای خردادماه” 

معرفی کتاب “گرگ و میش هوای خردادماه” 

احمد زیدآبادی :او حالا در جلد سوم خاطراتش ب هعنوان «گر گومیش هوای خرداد ماه » درباره این اختلاف و تفاوت نگاهش با دیگر دوستانش مفصل توضیح داده است. زیدآبادی که در جلد دوم خاطراتش با عنوان «بهار زندگی در زمستان تهران » چگونگی آشنایی و دوستی و همراه یاش با نیروهای ملی مذهبی را

احمد زیدآبادیاحمد زیدآبادی :او حالا در جلد سوم خاطراتش ب هعنوان «گر گومیش هوای خرداد ماه » درباره این اختلاف و تفاوت نگاهش با دیگر دوستانش مفصل توضیح داده است. زیدآبادی که در جلد دوم خاطراتش با عنوان «بهار زندگی در زمستان تهران » چگونگی آشنایی و دوستی و همراه یاش با نیروهای ملی مذهبی را توصیف کرده بود در جلد سوم از علت اختلاف نظراتش با آنها رمزگشایی میکند.

مقالات انتقادی او در حوزه سیاست خارجی که در مجله «ایران فردا » به دلایلی از جمله به مشکل نخوردن در دانشگاه امام حسین آن زمان دوره نظام وظیف هاش را در آ نجا م یگذراند با اسم مستعار پویا احمدزاده کار م یشد. این نظرات انتقادی و متفاوت با جریا نهای حاکم )چه در فضای رسمی و چه در اپوزیسیون( بازتا بهایی در فضای سیاسی از جمله در ارگان سازمان مجاهدین انقلاب باعنوان «عصر ما » داشت.

 

 فایل معرفی کتاب “گرگ و میش هوای خردادماه”      ۱۱ (۳)

برچسب ها :

ناموجود